Centrální obvod potřeboval navýšit počet míst ve školkách, ruší třídu jeslí

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 12. červen 2023 13:06
Centrální obvod potřeboval navýšit počet míst ve školkách, ruší třídu jeslí 49. MŠ v Plzni. Foto: mapy.cz

Třetí městský obvod se rozhodl zrušit třídu jeslí při 49. MŠ v Puškinově ulici. Stalo se tak kvůli velkému převisu tříletých dětí, které by se do školek nevešly. Informovala o tom mluvčí centrálního obvodu Michaela Adámková.

Nepříjemné překvapení čekalo na rodiče, kteří plánovali dát děti do jeslí při 49. MŠ v Puškinově ulici v Plzni. Centrální obvod musel třídu zrušit z důvodu vysokého počtu převisu tříletých dětí. „To, že budeme jesle rušit, byl plán B, jak navýšit kapacity v našich mateřských školách. Proto v jeslích letos neproběhly zápisy a nikdo do nich tedy nebyl ani přijat,“ vysvětluje první místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Vedení obvodu vyčkávalo, jaká bude situace po zápisech do mateřských škol. Kvůli velkému převisu, se rozhodlo aktivně jednat a pomoci rodinám s tříletými dětmi. „Jesle byly navíc obvodem nadmíru dotované zhruba deseti tisíci korunami měsíčně na jedno dítě. Byly tak pouze pro patnáct vyvolených dětí, jejichž rodiče dopláceli dalších čtyři a půl tisíce korun. Nyní bude třída sloužit pro 25 dětí běžného školkového věku, jejich rodiče zaplatí klasické školné do tisícikoruny,“ říká místostarosta.

Pro mladší děti z našeho obvodu shání vedení místa v dětských skupinách s tím, že jejich rodiče by platili stejné peníze jako v jeslích. Pro tyto skupiny připravuje obvod motivační dotační program. Na peníze dosáhnou, pokud přijmou dítě rodičů bydlících na území MO Plzeň 3.