Část internetových prodejců stále užívá nekalé obchodní praktiky

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 3. červenec 2020 16:34
prace u pocitace, sezeni ilustrační foto

Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje dodržování zákona o ochraně spotřebitele v oblasti internetového prodeje. V 1. čtvrtletí 2020 provedla 164 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 142.

„Výsledky kontrolní akce potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází neustále k vysokému počtu porušování práv spotřebitele. Stav za stejné období minulého roku se v podstatě nezměnil. Nedostatky dále přetrvávají zejména u poskytování kompletních informací o výrobcích a službách. Prodávající se často uchylují i k nekalým obchodním praktikám,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. ledna do 31. března tohoto roku 164 kontrol, které byly zaměřené na dodržování právních předpisů, především zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v internetových obchodech.

Celkem v této oblasti zjistila 278 případů porušení tohoto zákona. Provozovatelé e-shopů nejčastěji neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo neposkytují informace související s uplatněním práva reklamace. I nadále obchodníci používají i nekalé obchodní praktiky, jelikož často přetrvávají nedostatky u poskytování kompletních informací o prodávaných výrobcích a službách.

Kontrolní výsledky, i přes zjištěné procento porušení právních předpisů (86,6 %), nelze považovat za skutečný odraz stavu elektronického obchodování v ČR. Kontroly jsou i nadále prováděny po předchozím monitoringu, kdy jsou vybíráni prodejci s možným problémovým sortimentem. Jedná se např. o prodej hraček, prodej výrobků, u kterých je podezření z porušení některých práv duševního vlastnictví, prodej textilních výrobků s podezřením na cizojazyčný popis údajů o materiálovém složení aj.

Součástí kontrol bylo i ověřování dodržování dalších právních předpisů. Z celkového počtu kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 142 případech (86,6 %).