×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Budoucí studenti ZČU z Ukrajiny se intenzivně učí česky

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 29. červen 2022 10:03
Budoucí studenti ZČU z Ukrajiny se intenzivně učí česky Zdroj foto: ZČU

Ústav jazykové přípravy (UJP) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) připravil pro ukrajinské uprchlíky, kteří v září nastoupí na některou z fakult ZČU, bezplatné intenzivní kurzy češtiny. Probíhají od začátku června do 16. září. Kurzy navštěvuje přibližně 60 budoucích studentů ZČU, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin po 15. Výuka probíhá každý všední den od 8.30 do 12.00 hodin v kampusu ZČU na Borských polích. Účastníci kurzu tak absolvují přibližně 420 hodin češtiny. V závěrečném testu by měli dosáhnout minimálně na jazykovou úroveň A2.

„Studenti z Ukrajiny obvykle na Západočeské univerzitě studují v češtině, jejich jazykové znalosti jsou tedy pro zvládnutí vysokoškolského učiva velmi důležité. Na základě požadavku fakult proto naši budoucí studenti z řad ukrajinských uprchlíků mají možnost zdarma navštěvovat kurzy češtiny,“ říká prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá. Dodává, že některé fakulty, které v rámci přijímacího řízení požadují doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka, budou pro tyto účely uznávat certifikát o absolvování kurzu na UJP.

Součástí přípravy na studium na ZČU je také adaptačně-aktivizační kurz na Fakultě filozofické, čítající 8 hodin týdně, tedy za období od 1. června do 16. září celkem 130 hodin. Nejde o výuku v klasickém slova smyslu. Jedná se aktivity, při nichž se studenti seznámí s jednotlivými fakultami ZČU, získají informace o studijních programech a záležitostech týkajících se studia, poznají město, navštíví plzeňské památky nebo se zúčastní výletů do okolí Plzně. Součástí kurzu bude také povídání o společných a odlišných zvycích v Česku a na Ukrajině nebo diskuse nad filmovými ukázkami, texty a fotografiemi, přibližujícími vybrané momenty, osobnosti a události z české historie a kultury. „Cílem všech těchto aktivit je, aby ukrajinští studenti a studentky poznali město, univerzitu, seznámili se se svými českými kolegy a zapojili se do studentského života. To vše by mělo zvýšit jejich motivaci ke studiu a pozitivní přístup k životu v české společnosti,“ vysvětluje vedoucí katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické Andrea Königsmarková. 

V akademickém roce 2021/22 studovalo na ZČU celkem 114 ukrajinských studentek a studentů. V probíhajícím přijímacím řízení zatím podalo přihlášku ke studiu na ZČU 362 uchazečů ukrajinského občanství, což je o 142 více než v minulém roce. Počet uchazečů přijatých k dnešnímu dni je 64, což odpovídá celkovému počtu přijatých v loňském roce. Na šesti fakultách ZČU je však přijímací řízení ještě otevřené.

Zdroj: ZČU