Botičky už nasazují strážníci v Plzni jen výjimečně

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 26. květen 2023 08:29
Botičky už nasazují strážníci v Plzni jen výjimečně ilustrační. Foto: MP Plzeň

Městská policie Plzeň v rámci postihování dopravních přestupků na území města Plzně postupně ustupuje od nasazování tzv. „botiček“, které už od loňského roku nahrazuje moderními a efektivními „smart“ technologiemi. Nově řidič chybně zaparkovaného vozidla nedostane výzvu k projednání dopravního přestupku na obvodní služebně městské policie, ani botičku, ale pouze informativní upozornění o tom, že je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku.

230525 Auto prestupky"Díky automatizovanému systému dochází k oznamování dopravních přestupků příslušnému správnímu orgánu elektronickou cestou, a to přímo do jeho datové schránky. Jde o jednu z dynamicky se rozvíjejících forem řešení dopravních přestupků, které převážně spočívají v nesprávném zastavení a stání vozidel v ulicích města," informovala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová. K osazování vozidla tzv. „botičkou“ podle ní přistupuje městská policie již jen zcela výjimečně. Zejména tam, kde tento systém zatím nelze využít, nebo je potřeba zjistit konkrétní osobu řidiče nebo provozovatele motorového vozidla, například cizinci mimo schengenský prostor.

Nově tedy řidič chybně zaparkovaného vozidla nedostane výzvu k projednání dopravního přestupku na obvodní služebně městské policie, ani botičku, ale pouze informativní upozornění o tom, že je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku. Což pro něj v dané chvíli znamená pouze to, že na místě byl strážník, který prostřednictvím mobilní aplikace již přestupek zaznamenal do elektronického systému a nyní je již na správním orgánu, jak celou věc vyhodnotí a po uvážení všech okolností případně svým rozhodnutím stanoví výši sankce. "Takto nastavený systém garantuje větší efektivitu činnosti hlídek a strážníci se mohou v daleko větší míře soustředit na problematiku bezpečnosti osob a místních záležitostí veřejného pořádku," vysvětlila Pužmanová.

Pro nepozorné řidiče tak má tento způsob jeden nesporný benefit. A to ten, že řešení této nepříjemné situace již není spojeno s časovou prodlevou, kdy byli nuceni vyčkat u svého vozidla na příjezd motorizované hlídky, následně je čekalo projednání samotného přestupku a teprve poté došlo k sejmutí „botičky“.