Bez vody a ve výkalech. Chovatelka nechala pasteveckého psa téměř zemřít!

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 26. duben 2023 17:44
Bez vody a ve výkalech. Chovatelka nechala pasteveckého psa téměř zemřít! V těchto podmínkách pes žil. Zdroj: SVS

V doslova otřesných podmínkách přežíval pastevecký pes u jedné z chovatelek v obci Čížkov u Blovic. Zvíře bylo v provizorním boxu bez boudy pokryté množstvím výkalů, navíc nemělo k dispozici ani vodu. Inspektoři, kteří dostali na jednání ženy podnět, psa odebrali a umístili do útulku v Borovně.

ff86b315 28a3 4ad7 a81f bb5fae6bc704O tom, že se inspektorům Státní veterinární správy z Plzeňského kraje v závěru uplynulého týdne ve spolupráci s obcí Nepomuk coby místně příslušnou obcí s rozšířenou působností, Policií ČR a lokálním útulkem podařilo odebrat ze zcela nevhodných podmínek středoasijského pasteveckého psa, informoval mluvčí Státní veterinární inspekce Petr Vorlíček. Společná kontrola byla podle něj zorganizována na základě obdrženého podnětu. "Chovatelka z obce Čížkov u Blovic psa chovala v provizorním boxu bez boudy pokrytém množství výkalů. V době kontroly nemělo zvíře k dispozici vodu k napájení. Zhoršený byl také výživný stav psa a chovatelka nebyla schopna doložit, že je pes očkován proti vzteklině. Chovatelce bylo na místě sděleno, že podmínky, v níž zvíře chová, jsou zcela nevyhovující a péče nedostatečná. Na místě bylo proto rozhodnuto o okamžitém umístění do předběžné náhradní péče," popsal mluvčí.

V současné době se pes nachází v útulku U Františka v obci Borovno, kde je o něj podle Vorlíčka náležitě postaráno. "Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj s chovatelkou povede správní řízení pro porušení veterinárního zákona, obec pak správní řízení pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání," doplnil.