Zázemí pro atlety se znovu zlepšilo. U Sportovního gymnázia vyrostl speciální tunel

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 25. leden 2023 16:05
Zázemí pro atlety se znovu zlepšilo. U Sportovního gymnázia vyrostl speciální tunel Foto: M. Osvaldová

Nový atletický tunel s moderním zázemím bude od začátku února sloužit atletům v Plzni. Za téměř 118 milionů korun vyrostl spolu s parkovištěm pro 52 automobilů v těsné blízkosti Sportovního gymnázia a atletického stadionu na Skvrňanech. 

Samotný objekt sportoviště má dvě části, vlastní tunel pro závodníky a moderní zázemí. V přízemí se nachází vlastní atletický tunel, který umožňuje trénink nebo závod v řadě atletických disciplín -  běh na 100 metrů, překážkový běh, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči a vrhačské disciplíny, u kterých jde pouze o trénink první fáze vrhu do namontované sítě. Rozměry a světlé výšky sportovních prostor jsou navrženy dle požadavků a zadání Mezinárodní atletické federace (IAAF).

Ve druhém podlaží jsou umístěny prostory se zázemím pro sportovce a trenéry. Jsou zde šatny se sociálním zázemím, relaxační místnosti pro muže a ženy, sauny, sklady prádla, místnost pro masáže a technické zázemí. Přímo u hlavního vstupu je navržen výtah pro bezbariérový přístup do zázemí ve 2. podlaží. „Sportovní gymnázium má od roku 2016 moderní sportovní halu, na kterou je nyní provozně připojen nový atletický tunel. Ten je navržen tak, aby svými parametry splňoval požadavky mezinárodní atletické federace. Pro sportovce je vybudováno moderní zázemí, kde je relaxační prostor, sauna i fyzioterapie. Součástí novostavby je také výtah pro vozíčkáře. Tunel bude sloužit tak nejen sportovcům krajského gymnázia, ale budou jej využívat i sportovní kluby a samozřejmě i veřejnost,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Document.jpg

Podle ředitelky Sportovního gymnázia Mileny Majerové nový tunel naskýtá sportovcům daleko větší možnosti. "Je skvělé, že tady máme třeba i rehabilitaci pro atlety a nebudeme muset jezdit na Slovany. Věřím, že sportovní výsledky půjdou nahoru," uvedla ředitelka. Sama přiznává, že je o atletiku velký zájem. Stavbou nového tunelu tak odpadla gymnáziu jedna velká starost. "Vyřešili jsme jednu velkou bolest Plzně. Atletický klub má 2000 členů a odpoledne jsme se k nim do haly nevešli. Tímto se vyřešila zimní příprava mých atletů. Ale není to jen pro nás. Věřím, že sem budou jezdit i atleti ze Stříbra, Domažlic či Klatov," doplnila.

Atletický tunel byl vybudován na pozemcích Plzeňského kraje i Statutárního města Plzeň. Po zaměření stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání. Atletický tunel bude na pozemcích Plzeňského kraje a bude připojen ke stávajícímu areálu ve Vejprnické ulici  a nové parkoviště včetně cyklostezky mezi oběma sportovními komplexy bude majetkově Statutárního města Plzeň. Hala přitom bude fungovat nejen pro studenty, ale také pro klub AK Škoda Plzeň. "Celou lokalitu chceme rozvíjet. Město Plzeň sportovce dlouhodobě podporuje. Z hlediska sportovní infrastruktury jsme první v republice při přepočtu na populaci," podotkl primátor Roman Zarzycký. 

Výstavba atletického tunelu byla poprvé zadána formou Design & Build. Jedná se o metodu dodávky výstavbových projektů charakteristickou tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena zcela na zhotovitele stavby. Zadavatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Cena je následně stanovena paušální cenou bez vymezení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platby se provádí podle harmonogramu plateb. Zadavatel tak může lépe předvídat celkovou cenu a dobu dokončení. Naopak, zhotovitel na sebe bere vyšší riziko, které je zohledněno v jeho cenové nabídce a v jeho nabízeném technickém řešení.