Akademický senát jednal o dalším vývoji na Fakultě zdravotnických studií

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 6. únor 2023 14:30
Akademický senát jednal o dalším vývoji na Fakultě zdravotnických studií ilustrační. Foto: ZČU

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni dnes jednal o svém prosincovém usnesení, jímž Lukáše Šticha zvolil kandidátem na děkana na období od 28. března 2023 do 27. března 2027. Své usnesení senát nezrušil. Rektor má však pravomoc Lukáše Šticha děkanem nejmenovat.

Lukáš Štich ve středu 1. února v souvislosti se závažným podezřením souvisejícím s udělováním stipendií rezignoval na funkci děkana FZS. V platnosti však zůstávalo prosincové usnesení akademického senátu FZS o jeho zvolení do čela fakulty pro další čtyřleté funkční období. Pro něj zatím nebyl Lukáš Štich rektorem jmenován.

Dvanáctičlenný akademický senát fakulty dnes rozhodl o tom, že své prosincové rozhodnutí o volbě Lukáše Šticha kandidátem na děkana nezmění. Z jedenácti přítomných senátorek a senátorů se pět vyslovilo pro zrušení prosincového usnesení a tři proti. Tři hlasy byly neplatné. Pro zrušení rozhodnutí bylo potřeba tří pětin hlasů senátorů, tedy osmi hlasů.

„Senát fakulty měl možnost vzít záležitost do svých rukou. Svým rozhodnutím teď věc vlastně pouze předal opět na úroveň univerzity,“ říká rektor Miroslav Holeček. „Věřím, že výsledek jednání senátu vyvolá diskusi uvnitř fakulty. Vedení univerzity stále nabízí součinnost,“ připomíná.

Pokud rektor od předsedy akademického senátu fakulty obdrží návrh na jmenování Lukáše Šticha děkanem na další čtyřleté funkční období, důkladně ho posoudí. Jeho pravomocí je kandidáta na děkana do funkce nejmenovat. Důvody pro nejmenování upravuje zákon. Rektor tak zhodnotí situaci ve vztahu k naplnění zákonných podmínek pro nejmenování a také z hlediska průběžných výsledků šetření na fakultě. Lukáš Štich, který rezignoval i proto, aby nepoškodil dobré jméno univerzity, má zároveň možnost vzít svoji kandidaturu zpět.

V současnosti je pověřen vedením fakulty proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Denis Mainz.