Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity převzali své diplomy

Zveřejněno v Kultura
Od - čtvrtek, 29. červen 2023 13:19
Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity převzali své diplomy Foto: ZČU

Více než 180 absolventek a absolventů Univerzity třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) převzalo v úterý 27. června v Měšťanské besedě z rukou rektora ZČU Miroslava Lávičky osvědčení o absolvování. 

Univerzitu třetího věku ZČU, která působí ve třinácti městech Plzeňského, pěti městech Karlovarského a jednom městě Jihočeského kraje, navštěvovalo v akademickém roce 2022/23 celkem 2 125 posluchačů z řad seniorů a lidí ve třetím stupni invalidního důchodu. Kromě běžné výuky se účastnili také rozšiřujících online kurzů, které se týkaly astronomie, historie Československa 1. poloviny 20. století, egyptologie, světových dějin, dějin umění a dalších témat.

Diplom si v Měšťanské besedě převzali absolventky a absolventi, kteří navštěvovali kurzy v Plzni, Mariánských Lázních, Zbirohu, Tachově, Horažďovicích, Spáleném Poříčí, Sokolově, Rokycanech, Karlových Varech, Plasích a Klatovech.

„Kvalitu života ve vyšším věku ovlivňuje mimo jiné duševní a fyzická aktivita či sociální kontakty. Univerzita třetího věku napomáhá tomu, aby i starší lidé byli stále zapojeni do života společnosti, aby zůstávali aktivní a byli součástí mezigeneračního dialogu. V současném světě, který je tak výrazně ovlivněn moderními technologiemi, je to o to důležitější,“ připomíná rektor ZČU Miroslav Lávička význam U3V. 

U3V, která si v akademickém roce 2022/23 připomínala své 30. výročí, letos připravila pro své posluchače také koncert a filmovou projekci v kampusu ZČU. Na období prázdnin plánuje už tradiční letní školu. Uskuteční se od 10. do 28. července, vždy od úterý do čtvrtka. Posluchači tak stráví část léta inspirativními exkurzemi, přednáškami nebo cvičením.

Dalším zájemkyním a zájemcům, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti a udržovat svoji duševní aktivitu, se U3V otevře v září. „Mezi našimi posluchači je velké množství těch, kteří naše kurzy navštěvují řadu let. I proto naši nabídku stále obměňujeme, tak aby si jak noví zájemci, tak stálí účastníci vždycky vybrali kurz, který je bude zajímat,“ říká vedoucí Univerzity třetího věku ZČU Magdalena Edlová.

Pro akad. rok 2023/24 mohou zájemci o studium vybírat ze 44 kurzů, včetně šesti jazykových a sedmi cvičebních. Nabídku rozšiřují také dva speciální jednosemestrální kurzy. Mezi jazykovými kurzy si zájemci mohou nově zvolit francouzský jazyk, dalšími novinkami jsou kurzy Úvod do ornitologie, Kosmonautika pro začátečníky, Judaismus a Židé, Dějiny asijských komunistických zemí, Pověsti Plzeňského kraje a jejich historické pozadí (aneb na každém šprochu pravdy trochu), Dějiny filmu, Psychologie v poradenství, terapii a v právu, Léčivé rostliny v teorii a praxi, Tvoříme zahradu: principy a inspirace. V on-line kurzech se zájemci mohou těšit na témata Folklor a tradiční lidová kultura v českých zemích, České dějiny – Historie státu československého 1918–1992 nebo Výrobní technologie a povrchová ochrana materiálu. 

Zájemci se mohou elektronicky přihlašovat od 22. srpna od 12 hod. do 28. srpna do 24 hod. na portále au3v.zcu.cz/rezervace. Zápisy pak proběhnou na začátku září přímo v kanceláři U3V v Jungmannově ulici 1 v Plzni.