Zobrazení položek podle značky: rekonstrukce silnice

Část hlavního tahu z Klatov na Horažďovice čeká rekonstrukce

Více než půl kilometru dlouhý úsek silnice I/22 v Kocourově na Klatovsku obsadí stavaři. Průtah obce čeká rekonstrukce za 22,3 milionu korun bez DPH, která začne v úterý 11. dubna.

Řidičům se uleví. Na hlavním tahu ve Spáleném Poříčí mohou využít nový most!

Od loňského roku se opět řidič projedou po mostě na hlavním tahu I/19 ve Spáleném Poříčí. Původní most byl i s lávkou pro pěší zdemolován. Na jeho místě pak došlo k vybudování nového mostu a současně proběhla i úprava nábřežních zdí.

Na hlavním tahu I/22 začala rekonstrukce. Motoristy čeká omezení!

S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči na hlavním tahu I/22 na průtahu obcemi Kdyně a Brnířov. Na více než kilometr dlouhém úseku začala v pondělí rekonstrukce vozovky za 21,1 milionu korun bez DPH. Úplně dokončená bude v červenci letošního roku.

Řidiče v Bukovci trápil popraskaný asfalt. Silnice teď dostanou nový asfaltový povrch

Správa veřejného statku města Plzně začíná s rekonstrukcí více než půl kilometru dlouhého úseku ulic Nad Koupalištěm a K Papírně v Bukovci. Povrch vozovky se bude opravovat po polovinách, řidiči budou místem projíždět vždy jedním jízdním pruhem, kde se zrovna nebude pracovat.

Hlavní tah u hraničního přechodu Folmava čeká rekonstrukce

Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí 23. srpna opravu komunikace I/26 v blízkosti hraničního přechodu Folmava. Stavebními úpravami projde úsek na území obce Dolní Folmava dlouhý zhruba 1 200 metrů, který začíná u meteohlásky Folmava a končí kruhovým objezdem před hraničním přechodem. Součástí stavby za 16,5 milionu je také kruhový objezd.

Popraskaný asfalt a výtluky nahradí v ulici na Doubravce nový asfaltový koberec

Správa veřejného statku nechává opravit povrch ulice Na Dlouhých v úseku od ulice Masarykovy až po ulici Družby. Při opravě se dočkají výměny také smyčky navázané na řízení světelné signalizace a na nový povrch bude nastříkáno vodorovné dopravní značení. Řidiči musejí opravovaný úsek objíždět. Náklady na opravu jsou 963 tisíc korun včetně DPH.

„Opravujeme asi 180 metrů dlouhý úsek od Masarykovy ulice až po ulici Družby, kde byl asfalt již popraskaný a byly na něm výtluky. Nyní odfrézováváme 5 až 10 centimetrů svrchní vrstvy asfaltu, pak bude povrch vyrovnám asfaltem, aby se odstranily vyjeté koleje a jiné nerovnosti. Během opravy budou také obnoveny smyčky pro světelnou signalizaci, které již dožívají, a na novou asfaltovou vrstvu bude nastříkáno nové vodorovné značení,“ popsal práce náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Již od 14. srpna silničáři frézují svrchní kryt vozovky, a tak musejí řidiči tento relativně krátký úsek objíždět. Uzavírka ulice Na Dlouhých má skončit 27. srpna. Vozidla městské hromadné dopravy úsekem opatrně projíždějí, zastávka vozidel MHD se ale přesunula asi o 200 metrů do Těšínské ulice.

Začala velká rekonstrukce vytížené křižovatky v Plzni

S opravou značně vytížené křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích začalo dnes město Plzeň. Cílem je odstranit provozní problémy při průjezdu kloubových autobusů městské hromadné dopravy. Rekonstrukce si vyžádá omezení osobní automobilové i městské hromadné dopravy, křižovatka nebude zcela uzavřena. Celkové náklady jsou 2,2 milionu korun včetně DPH. Rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně. Práce na přestavbě křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích by měly skončit 17. srpna 2021.

DSC 0849 1„Přestavbou křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích odstraníme provozní problémy, se kterými se musejí potýkat řidiči kloubových autobusů městské hromadné dopravy, jež obsluhují městskou část Vinice. Řidiči totiž s autobusy zadní částí podvozku drhnou o rampu mezi tramvajovou tratí a jízdním pásem. Jde o opravu úseku v délce sto metrů. Vzhledem k důležitosti křižovatky, která je spojnicí pro Vinice a Sylván, bude nutné stavbu rozdělit na několik etap, aby nebylo přerušeno dopravní spojení centra s těmito městskými čtvrtěmi,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„V rámci přestavby upravíme příčný sklon vozovky tak, aby došlo v místech přejezdu tramvajové trati k navýšení vnitřního okraje jízdního pásu ve směru do centra města. Tím dojde k vyrovnání výškového rozdílu mezi vozovkou a zvýšeným tramvajovým pásem na Karlovarské ulici, aby zde mohly bezproblémově projíždět kloubové autobusy městské hromadné dopravy. Úprava nivelity vozovky si také vyžádá výškovou úpravu navazujících obrubníků silnic i zpevněných ploch,“ vysvětlila Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně. Oprava křižovatky začne v západním jízdním pásu na Karlovarské ulici cca 45 metrů od přejezdu tramvajového pásu před křižovatkou a skončí na úrovni vjezdového klínu autobusové zastávky ve směru do centra města.

Přestavba křižovatky si vyžádá dopravní omezení v osobní automobilové i městské hromadné dopravě. Realizace bude probíhat za omezeného provozu. Vozidla budou staveništěm převáděna za pomoci semaforů. Pohyb chodců a osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace bude po dobu stavby možný po stezce pro chodce a cyklisty, která je po celé délce úpravy vedena v souběhu s opravovanou komunikací a nebude stavbou dotčena.

Na řidiče čeká další komplikace

Silnici na příjezdu z Prahy do Plzně čeká rekonstrukce za 36,72 milionů korun. 3,2 kilometru dlouhý úsek od odbočky na Kyšice až po Hřbitovní ulici na Doubravce by měl být hotový 7. listopadu letošního roku. Opravy začnou v pondělí 19. července.

"Jedná se o opravu zhruba 3,2 kilometru dlouhého úseku směrově rozdělené komunikace I/26 na příjezdu do Plzně. Přesné staničení opravy je mezi kilometry 2,74 – 5,94 ve směru na Plzeň, a to od mimoúrovňové křižovatky se silnicí 180 až po ulici Hřbitovní v Plzni," potvrdil Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci stavebních prací dojde podle Kolouška k výměně a zesílení konstrukce vozovky, položeno bude nové asfaltové souvrství. Součástí stavby je výměna odvodňovacích žlabů a silničních obrub. "Vyměněno bude také oplocení v bezprostřední blízkosti komunikace. Rekonstrukcí projde i samostatný sjezd na větvi mimoúrovňové křižovatky s ulicí K Fořtovně, který se na hlavní trase nachází," popsal Koloušek.

V průběhu rekonstrukce nedojde k úplnému uzavření silnice. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu. "V závislosti na aktuální fázi stavby bude doprava případně převedena do levého jízdního pásu. Zde pak bude vedena v režimu 1+1," dodal Koloušek.

Léto plné rekonstrukcí. Co čeká řidiče v Plzeňském kraji

Na silnicích v Plzeňském kraji se budou v letních měsících opět odehrávat intenzivní opravy. Podobně tomu bylo v minulých letech. Ředitelství silnic a dálnic ( ŘSD), Plzeňský kraj a město Plzeň do nich dají přes miliardu korun. Řada z nich bude pokračovat ještě v září i v říjnu.

Plzeňské ŘSD má na léto připravené opravy 15 úseků státních silnic I. třídy. za 640 milionů korun. Největší akcí za 130 milionů Kč je podle provozního náměstka Michala Syřínka rekonstrukce průtahu Horažďovic včetně sítí, která začne 22. července a skončí posledního září. Druhou největší stavbou za 81 milionů Kč by měla být oprava krytu vozovky v Plzni na přivaděči od Prahy od křižovatky na Kyšice po křížení ulic Rokycanská-Hřbitovní.

Ve Spáleném Poříčí pokračuje rekonstrukce mostu přes Bradavu, která skončí až příští rok. Na 56 milionů korun přijde oprava vozovky a křižovatky v Zavlekově na Klatovsku, která skončí 30. září. Ve stejném okrese ještě plánuje ŘSD opravit od poloviny srpna do konce října další část stejné silnice I/22 z Nalžovských hor do Hradešic za 42 milionů Kč. Na téže silnici pak opraví část z Kalu do Klatov za 23 milionů Kč a úseky ze Sobětic do Mochtína, z Loučimi do Libkova a z Kdyně do Brnířova, které by měly skončit v říjnu. Do stejné doby by měla být hotová oprava mostu v Červeném Poříčí na Klatovsku za více než 30 milionů Kč a na stejné silnici /I27 vozovka ve Štěpánovicích u Klatov a nedaleký úsek Horní Lukavice - Přeštice. Oprava tam začne 1. července a má skončit 31. října. "V průběhu oprav nikde neuzavřeme celou vozovku, doprava bude svedená do jednoho pruhu. Výjimkou budou Štěpánovice, kde to bude pár týdnů uzavřené, ale bude se jezdit po zažité objížďce," řekl Syřínek.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS) připravila na léto 15 akcí na krajských silnicích II. a III třídy. Čtyři akce jsou financované z evropského programu IROP, hlavně oprava silnice II. třídy z Janovic do Nýrska za více než 76 milionů korun, která začala v dubnu a potrvá do konce října. Pokračovat bude oprava silnice II. třídy ze Spáleného Poříčí do Lipnice za necelých 40 milionů Kč.

Zahájené opravy mostů v Horšovském Týně na Domažlicku za 42 milionů korun a výrazně menší rekonstrukce ve Lhovicích na Klatovsku by měly být hotové v říjnu. Most v Nezdicích u Borov na Klatovsku má být opravený do konce roku. Dalšími většími akcemi jsou již zahájená obnova průtahu v Radnicích na Rokycansku za 47 milionů korun, která skončí příští rok. Stavba průtahu v Pernarci na severu Plzeňska za 72 milionů korun skončí až o rok později, stejně jako průtah ve Vochově ve stejném okrese za 78 milionů Kč. Už koncem října skončí obnova průtahu Mýta na Rokycansku. Kraj dále opravuje do konce září Komenského ulici v Dobřanech, silnici III. třídy v Lesné na Tachovsku a koncem července by měla skončit roční rekonstrukce průtahu v Losiné u Plzně za 26 milionů Kč.

V Plzni plánují na letní sezonu 13 staveb na silnicích nebo tramvajových tratích. Největší bude oprava povrchu vozovky ve Folmavské ulici na Borských polích za 26 milionů korun. Město dále chystá obnovu zastávkových zálivů pro MHD, dále bude opravovat část ulice Na Dlouhých, křížení Zborovská - Samaritská a Karlovarská - Na Chmelnicích, opravu komunikace v Zábělé a mostu přes trať v Lobezské ulici. Šest akcí za celkem 150 milionů korun je podle mluvčí magistrátu Adriany Jarošové v přípravě. Jde hlavně o opravu tramvajové trati na Plaské, úpravu parkovacích stání a rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Smrkové ulici, opravu tramvajové trati na Klatovské třídě v úseku sady Pětatřicátníků - Tylova a úpravy ulice U Hřbitova. "Termíny uzavírek budou upřesněné po vysoutěžení a stanovení dopravně inženýrských opatření, dopředu je nejsme schopni přesně určit. Všechno by mělo být stavěno za provozu při částečných uzavírkách," uvedla mluvčí. Pevně stanovené jsou výluky tramvají na Plaské od 2. srpna do 31. října a na Klatovské od 1. do 31. srpna, dodala.

čtk

Na opravy silnic II. a III. třídy dostane Plzeňský kraj od státu 333 milionů

Plzeňský kraj dostane letos na opravy svých silnic II. a III. třídy 333 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kraj schválil uzavření smlouvy s fondem. Peníze jsou určené převážně na dlouhé úseky silnic mezi obcemi a na rekonstrukce mostů, řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

S půlročním zpožděním se řidičům otevře nová část silnice na Třemošnou

Řidičům směřujícím z okraje Plzně na sever se ve čtvrtek odpoledne plně otevře 1,65 kilometru dlouhá silnice na Třemošnou na frekventovaném tranzitním tahu I/27 na Most a Teplice. Pandemie koronaviru a problémy s podložím zpozdily stavbu za 340 milionů Kč včetně výkupů pozemků a přípravných prací o půl roku. 

Po zimní přestávce začnou znovu práce na průtahu Horažďovicemi, řidiče čeká omezení

Zimní přestávka končí, stavební práce na průtahu Horažďovicemi jsou znovu obnovené. K úplnému dokončení rekonstrukce v úseku od železničního přejezdu až po konec obce by mělo dojít ve druhé polovině roku. Celkem vyjdou opravy na 880 milionů bez DPH.

Zručská cesta bude díky rekonstrukci bezpečnější

Rekonstrukce druhé etapy Zručské cesty na Bílé Hoře je u konce. Kromě dvoupruhové silnice s asfaltovým povrchem tam přibyl také nový chodník, veřejné osvětlení i dva zpomalovací prvky. Stavební úpravy této etapy se vyšplhaly na více než 8 milionů korun. Místním by měly přinést především bezpečnost a zklidnění dopravy.

Kruhový objezd získá nový povrch. Řidiče čeká dopravní omezení

S komplikacemi musí počítat řidiči, kteří budou projíždět přes kruhový objezd u nákupního centra Globus na Lochotíně v termínu od 26. do 27. října. Objezd se bude rekonstruovat, silniční provoz bude řízen kyvadlově. 

Radnice budou mít nový průtah městem, dopravní omezení začnou 21. září

Občané Radnic u Rokycan se v příštím roce dočkají nové dopravní tepny v centru města. Město začne 21. září 2020 s kompletní rekonstrukcí původní žulové silnice, která vede po spodní straně náměstí Kašpara Šternberka. Součástí stavby bude nový most. Nový asfaltový úsek začne u mostu v Pražské ulici pod náměstím a povede až ke křižovatce Plzeňská x Brandýs x Nádražní. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Nový průtah městem by měl být kompletně dokončen koncem roku 2021, výstavba potrvá maximálně 18 měsíců.

Obyvatelům Lochotína se snad brzy uleví. Rekonstrukce Studentské skončí na podzim

Na začátku října by měla být pro dopravu opět otevřena Studentská ulice v Plzni. Kvůli problematickému stavu dvou kolektorů musely být loni zastavené některé zásadní práce, celá rekonstrukce se tak významně pozdržela.