Domů Tagy Klášter Kladruby

klášter Kladruby

Kladrubský klášter (německy Kloster Kladrau) je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech, nedaleko města Stříbro. Nachází se na návrší nad říčkou Úhlavkou a je dominantou krajiny. Byl založen roku 1115 českým knížetem Vladislavem I., roku 1421 byl pobořen husity, obnoven byl v celém rozsahu ve stylu barokní gotiky v 1. až 2. třetině 18. století a poté roku 1785 zrušen za josefinských reforem.
Klášter byl po staletí významným náboženským, hospodářským a kulturním činitelem celé oblasti. V současnosti je v majetku českého státu a jeho správu obstarává Národní památkový ústav. Část památkového komplexu je také přístupná veřejnosti.
Klášter v roce 1115 založil český kníže Vladislav I. ke cti Panny Marie a sv. Benedikta. Sloužil ke kolonizaci pohraničního území západních Čech. Podle dochované zakládací listiny jej osídlili mniši z bavorského kláštera ve Zwiefaltenu. Zdejší konvent během 13. a 14. století patřil k největším komunitám české provincie benediktinů. Původně románský komplex staveb ze 12. století až 1. třetiny 13. století byl údajně dokončen roku 1233. Byl dovršen výstavbou trojlodní gotické baziliky s pozdější příčnou lodí, západním chórem a s jižní pohřební kaplí zakladatele. Impozantní stavby pobořili roku 1421 nejen husité; o zkázu uměleckého vybavení se významně zasloužili také následující obrazoborci. Roku 1996 archeologové nalezli unikátní soubor kolem 1400 fragmentů opukových skulptur a prvků architektonické plastiky ze 2. poloviny 14. století. Koncem 15. století byl kostel důkladně opraven a roku 1504 znovu vysvěcen. Klášterní budovy byly opraveny ve 2. čtvrtině 16. století. Zkázu způsobil nejprve požár z roku 1590 a následně armády za třicetileté války.
V roce 1653 započala generální obnova konventní budovy a chrámu Panny Marie a v letech 1664–1670 byla postavena nová prelatura. V roce 1705 získal klášter do svého majetku zpět přeštické panství a v roce 1712 začala přestavba ojedinělého architektonického skvostu, chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Ten dodnes dominantou města Kladruby. Bylo plně využito románsko-gotické zdivo a dolněn nový trojlistý závěr. Chrám byl vysvěcen v roce 1726, dodnes je třetím největším chrámem v českých zemích, po chrámu sv. Víta v Praze a po mariánském chrámu v Sedlci u Kutné Hory (ten však má délku kostelní lodi dle Wikipedie pouze 87 m). Patří mezi vrcholná díla stavitele Jana Blažeje Santiniho, postavená ve slohu barokní gotiky. Celková délka kostela je 93 m, vnitřní výška kupole pak téměř 40 m. Na podlaze kostela je v místě křížení lodí vyznačena osmicípá hvězda. Především je to symbol Panny Marie – tzv. Mariánská hvězda. Někdy se uvádí, že jde také o Santiniho symbol, zastoupený v geometrickém ornamentu všech staveb. Autorem sochařské výzdoby byl především Matyáš Bernard Braun. Jeho pražská sochařská dílna v letech 1725 – 1728 dodala do interiéru kostela početný soubor oltářů architektonicky navržených Santinim, a dále mnoho dřevěných soch světců v nadživotní velikosti. Některé jsou bíle štafírovné a zčásti zlacené, v čele se sochou titulárního světce řádu, sv. Benedikta. Dále dílna zhotovila chórové lavice a sochařskou výzdobu mauzolea zakladatele kláštera, Vladislava I. Na sochařské výzdobě spolupracoval také sochař Řehoř Theny, nejdříve jako pomocník Braunovy dílny, a dále po svém osamostatnění roku 1728, kdy dodal například alegorické sochy Víry a Naděje. Fresky v klenbě kupole, v chóru a mezi příporami hlavní lodi vymalovali bratři Asamové. Rokokové fresky na stěnách příčné lodi po roce 1750 vytvořil Juda Tadeáš Supper. Jsou to výjevy Pokušení svatého Benedikta a Nebeský Jeruzalém.
Přestavba kláštera pokračovala po Santiniho smrti především výstavbou nového konventu, jehož projektantem byl Kilián Ignác Dientzenhofer. Výstavba byla z větší části dokončena roku 1739, celkového dokončení se klášter dočkal až v roce 1770. Dokončovací práce ale byly již poznamenány omezováním církevního hospodaření ze strany státu, které vyvrcholily v roce 1785, když Josef II. klášter zrušil. Vnitřní zařízení, kromě oltářů, pak bylo rozprodáno a rozvezeno do jiných kostelů.
V objektech kláštera byly postupně zřízeny kasárny, nemocnice a invalidovna. Roku 1825 je koupil polní maršál kníže Alfréd Windischgrätz. Z tohoto období se v kostele dochovala Windischgrätzova hrobka. Roku 1864 zde byl zřízen pivovar. Klášterní komplex byl po roce 1945 převzat čsl. státem a postupně zde byl zřízen státní zámek, který byl v provozu jako prohlídkový objekt do počátku 90. let.
Barokní klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta zůstal až do dnešních dnů v provozu a o velkých svátcích (Velikonoce, Vánoce a Nanebevzetí Panny Marie) se v něm konají mše. Klášter byl po zrušení např. vojenskou nemocnicí, chudobincem, státním statkem a postupně chátral. V 80. letech začal být opravován a po sametové revoluci se stal národní kulturní památkou[1]. Každoročně ho navštíví asi 20 tisíc návštěvníků. Probíhají v něm též různé kulturní akce, pořádané občanským sdružením Klášter Kladruby. Pravidelnými akcemi jsou historický jarmark, vánoční prohlídky se speciálním programem, koncerty vážné hudby – tzv. festival Kladrubské léto (za komunistického režimu Stříbrské léto) a varhanní koncerty.

Státní památky v Plzeňském kraji neotevřou, turisty zve Kašperk

Žádná z památek, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav (NPÚ) se už do konce roku neotevře, přestože to od čtvrtka umožní rozvolnění...

V klášteře Kladruby začala rekonstrukce za 146 milionů korun

Poklepáním na základní kámen byla zahájena stavební část projektu na obnovu kláštera Kladruby u Stříbra. Cílem projektu Života v řádu je obnova části exteriérů...

Hrady a zámky nabízejí pestrý adventní program

Památek v plzeňském kraji ve správě Národního památkového ústavu, do nichž lze nahlédnout během zimních měsíců, stále přibývá. V adventním čase si navíc mnohé připravily...

Diplomaté z knížecího rodu Windischgrätzů

Návštěvníci kladrubského kláštera nedaleko Stříbra mohou ve dnech 11. – 13. května obdivovat originální květinové vazby v rámci speciálních prohlídek nazvaných „Vaše Excelence!“, které...

Víme, kudy chodíme… v klášteře Kladruby

První kulturní akcí v klášteře Kladruby na Stříbrsku bude velikonoční koncert souboru staré hudby Cavalla 1. dubna v kostele nanebevzetí Panny Marie. I v letošním roce budou...

Kladrubský klášter nabízí oživený betlém

Na svátek svatého Štěpána, 26. prosince, se v 11 hodin koná mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech u Stříbra. O hodinu později...

Se závěrem léta sezóna na památkách nekončí

Návštěvnická sezóna na plzeňských památkách se závěrem léta nekončí. Speciální prohlídky zaměřené na architekturu nabídnou kláštery Plasy a Kladruby. Na zámku v Nebílovech návštěvníci zažijí atmosféru...

Víme, kudy chodíme – speciálně v klášteře Kladruby

Třetí ročník speciálních prohlídek kláštera Kladruby s názvem „Víme, kudy chodíme“ zavede architektury milovné návštěvníky ve dnech 9. a 10. září do běžně nepřístupných částí...

Léto a umění vůní v klášteře Kladruby

V rámci programu Archiv vůní dnešním dnem pokračuje víkendový workshop nazvaný Letní setkání s vůněmi a klášterem Kladruby. Včera měli jeho účastníci na programu...

Barokní noc v klášteře Kladruby

Barokní perla západních Čech klášter Kladruby zve v sobotu 5. srpna 2017  na klášterní noc.   Komponovaný program se koná v rámci Letního barokního festivalu...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. V pořádku (klikněte)