Zobrazení položek podle značky: deratizace

U nákupních středisek se přemnožili hlodavci

Veřejná prostranství v okolí nákupních středisek na území prvního městského obvodu deratizovala v uplynulých týdnech specializovaná firma. Zaznamenala totiž zvýšený výskyt obtížných hlodavců. 

20210818 u gery lidicka conDeratizéři ošetřili plochy veřejné zeleně u nákupního centra Gera v aleji Svobody, v okolí bývalé Edeky, také u Penny Marketu a v okolí nákupních center Severka a Plzeňka na Gerské ulici a rovněž u supermarketu Albert na Vinicích. Na náklady Vodárny Plzeň pak byla deratizována i okolní kanalizace.

Deratizace má svá daná pravidla, odborníci pokládají v plochách veřejné zeleně chemické nástrahy, přičemž využívají i speciální deratizační boxy, které po skončení deratizace zase odklidí. „Je dbáno zvýšené opatrnosti a bezpečnosti vůči lidem, zvířatům a životnímu prostředí,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 Romana Tomašuková. Boxy s nástrahou pracovníci deratizační firmy pravidelně kontrolovali, přičemž likvidovali uhynulé hlodavce a nástrahu několikrát doplnili.

Na hlodavce se používá nástraha tzv. třetí generace, která obsahuje atraktivní příměsi, jako je krevní moučka, masokostní směs, cukr, rostlinné tuky atd. Například nejrozšířenější potkani jsou totiž podle zkušeností deratizátorů učenliví, a ne všem chutná to samé.

„Deratizace se v okolí nákupních středisek v prvním městském obvodu provádí jednou do roka a vyjde na zhruba sto tisíc korun,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová. Při výskytu hlodavců firmy deratizují také okolí bytových domů, kam se hlodavci s příchodem chladnějšího počasí často stahují za potravou.

Vzájemně si pomáháme: Desinsekta - Nové pojmy v desinfekci

Standartní metodou desinfekce jsou postřiky chlórovými nebo chemickými prostředky, desinfekce ozónem, horkou parou, apod. V dnešní době jsou tyto metody doplněny novou technologií na bázi nano produktů. Zeptali jsme se jednatele firmy Desinsekta Martina Zíky, jaké jsou nové metody postřiků v dnešní době vyššího výskytu virového a bakteriálního znečištění.