Renta z nemovitosti je novým trendem. Zajišťuje seniorům spokojené stáří

Zveřejněno v Finance
Od - čtvrtek, 23. květen 2024 14:16
Renta z nemovitosti je novým trendem. Zajišťuje seniorům spokojené stáří zdroj:NaVykup.cz

Před několika lety se na finančním trhu objevil nový produkt, který zajišťuje seniorům důstojné a spokojené stáří. Formou reverzní hypotéky mohou zastavit nemovitost, nadále zůstat jejími majiteli a pobírat vysokou rentu k důchodu.

Počet single seniorů narůstá

Pryč je doba, kdy v jednom stavení zůstávalo několik generací. Pryč je i doba, kdy bylo v oblibě dvougenerační nebo dokonce trojgenerační bydlení. Možnost cestovat, nutnost stěhovat se za prací, rostoucí obliba nájemného bydlení podporuje větší mobilitu obyvatelstva. Klesá počet těch, kteří stráví produktivní věk v jednom městě nebo i v jenom státě. Rodiče a jejich dospělé děti oddělují mnohdy stovky kilometrů a je velmi nepravděpodobné, že by se potomci stěhovali zpět v době, kdy senioři potřebují pomoci s údržbou nemovitosti.

Průměrná délka života se stále prodlužuje a narůstá počet seniorů, kteří žiji sami ve velkém domě nebo bytě. Postupně jim ubývá sil na údržbu nemovitosti, ale nechtějí se z domova stěhovat. Renta z nemovitosti jim pomůže zajistit dostatečný objem peněz na to, aby si užili důstojné stáří.

Co je renta z nemovitosti a reverzní hypotéka

V USA nebo Kanadě už dlouhé desítky let využívají senioři rentu z nemovitosti. Je pro ně výhodná, protože nemají v příbuzenstvu nikoho, kdo by chtěl v domě zůstávat. Případní dědicové by organizovali prodej nemovitosti. Zároveň jsou potomci dostatečně zajištění a nepotřebují další obnos, který z prodeje získají. Proto není důvod, aby hodnota nemovitosti neposloužila ke spokojenému stáří současného majitele.

Sjednáním reverzní hypotéky u společnosti NaVykup.cz je uzavřena smlouva o zvláštním typu úvěru, kdy se dá do zástavy dům či byt, který je stále ve vlastnictví seniora. Tomu se buď vyplatí dohodnutá částka jednorázově nebo se mu zasílají sjednané výše splátek každý měsíc, například po dobu 10 nebo 15 let. Úvěr není splácen, závazek se vypořádá až v dědickém řízení. Případný dědic má možnost dům vyvázat ze zástavy a odkoupit.

Renta z nemovitosti pro spokojené stáří

Jinak se žilo majiteli nemovitosti v produktivním věku, zejména v případě, kdy na úhrady nákladů byli dva a jinak se žije z vyměřeného důchodu s vysokými náklady na energie, údržbu, léky a hrazení životních potřeb. Pro jednu osobu v domácnosti jsou náklady příliš vysoké, pravidelný příspěvek k důchodu je příjemným přilepšením. Senior se nemusí nijak omezovat a má dostatek prostředků i na cestování nebo koníčky.

Zájem poroste

V současné době nabízí službu výkupu nemovitostí a výplaty renty z nemovitosti jen několik málo společností. Vzhledem k trendům v oblasti bydlení i s ohledem na stárnutí populace, je zřejmé, že rentu z nemovitosti bude využívat větší a větší počet osob. Oprostí se od starostí a budou zajištěni po mnoho let.

NaVykup.cz, PR článek