×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10014

Počet cizinců v Plzni narůstá, budou mít svého lékaře

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 21. září 2021 06:46
Počet cizinců v Plzni narůstá, budou mít svého lékaře Zdroj: EUC klinika

Plzeň poskytne byt EUC Klinice Plzeň pro lékaře, který bude zajišťovat péči o cizince ze třetích zemí.

O nájem městského bytu pro lékaře, požádala město sama klinika. Rada města Plzně v pondělí uzavření nájemní smlouvy k bytu v Nerudově ulici s EUC Klinikou Plzeň schválila.

 „Klinika reaguje na měnící se spektrum pojištěnců vyžadujících péči praktického lékaře. V tomto případě se jedná o nárůst počtu cizinců, hlavně ze třetích zemí, jakými jsou například Ukrajina, Bělorusko apod. Řešení klinika vidí ve vytvoření cizinecké ambulance. V současné době je osloven lékař, který trvale žije na Ukrajině a v České republice nemá zázemí. Klinika ale nevlastní bytovou jednotku, kterou by lékaři a jeho rodině mohla nabídnout k užívání, a proto požádala město o možnost nájmu bytu,“ vysvětluje radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf.

„V otevření cizinecké ambulance spatřujeme další pozitivní posun v péči o česky mluvící pacienty, protože lékaři budou moci více času věnovat jim, a nikoliv překladatelům v rámci péče o cizince. Zpravidla je návštěva cizince v ambulanci dvakrát delší, než je návštěva česky mluvícího pacienta. Cizineckou ambulanci všeobecného praktického lékaře jsme otevřeli již v srpnu tohoto roku a od září jsme ji plně zaintegrovanou spustili do provozu,“ uvádí ředitel EUC Kliniky Jan Šlajs.

„Poskytnutím bytu pro lékaře bude město nápomocno k zajištění lékařské péče respektující jazykové a multikulturní rozdíly u osob, které česká ekonomika potřebuje,“ doplňuje Šlouf. V současnosti se byt rekonstruuje tak, aby vyhovoval potřebám rodiny lékaře. Nájemní smlouva bude uzavřena s EUC Klinikou Plzeň s možností uzavření podnájemní smlouvy přímo se samotným lékařem.