Obyvatelé Malesic dostanou příspěvek na likvidaci odpadů z žump a septiků

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 4. únor 2020 11:24
Vyvoz septiku Ilustrační foto

Příspěvek od radnice na odvoz a likvidaci splaškových vod ze svých žump a septiků mohou lidé nově získat v plzeňském městském obvodu Malesice. Rozhodli o tom při poslední jednání místní zastupitelé.

„Řada domácností u nás v Malesicích a spádové osadě Dolní Vlkýš nemá jinou možnost, jak řešit likvidaci svých odpadních vod, než jejich individuální vývoz. Po nedávném zpřísnění legislativy se přitom tento způsob nakládání se splašky v porovnání s běžným stočným výrazně prodražil. Rozhodli jsme se proto domácnostech na vývozy začít přispívat,“ řekl starosta obvodu Aleš Tolar (PRO Plzeň).

Pravidla dotačního titulu počítají s tím, že radnice proplatí občanům s trvalým pobytem v Malesicích, kteří o to požádají a předloží potřebné účtenky či faktury, třetinu vynaložených nákladů na vývoz a likvidaci splašků. Dotace má určený strop ve výši 1500 Kč za čtvrtletí, tedy 6000 Kč za rok na jednu domácnost. Peníze půjdou z rozpočtu obvodu.

Podobný a pro občany ještě štědřejší dotační systém na svoz splašků funguje už několik let v jiném plzeňském obvodu Lhota. Tam ho zavedlo a financuje Město Plzeň. „Původně jsem usiloval o rozšíření tohoto systému i do našeho obvodu, ale u vedení města jsem neuspěl se zdůvodněním, že lhotský systém vychází ze závazku města vybudovat kanalizaci, který Plzeň vůči Lhotě má již z doby jejího připojení k městu,“ řekl starosta Tolar. Malesice se připojily k Plzni ve stejném roce 2003 jako Lhota, ale žádný takový smluvní závazek vůči nim město nemá.

Malesice tak zůstávají jediným plzeňským obvodem, kde dosud kanalizace není. Jen v části obvodu je soukromá stoková síť a dvě neveřejné malé čističky. Projekt na výstavbu nové čističky pro celé Malesice i Dolní Vlkýš a vybudování páteřní kanalizační sítě již existuje a první etapa po dokončení složitých majetkových vypořádání má vydané i stavební povolení, na projektu druhé etapy se pracuje. Veškeré projekční práce a potřebné výkupy pozemků financuje Město Plzeň. Podle strategického plánu města mají být práce zahájeny v roce 2021.

Podle starosty Tolara nový systém dotovaných vývozů splašků počítá s tím, že v budoucnu na dotaci automaticky ztratí nárok obyvatelé těch ulic, kde již bude kanalizace vybudována a lidé dostanou možnost se na ni připojit.