Na veletrhu cestovního ruchu se představila turistická destinace Šumava - Bavorský les

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 14. únor 2020 11:01
Na veletrhu cestovního ruchu se představila turistická destinace Šumava - Bavorský les Vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Alena Svobodová představila zlatou stezku.

Turistickou destinaci Šumava - Bavorský les představil na největším českém veletrhu cestovního ruchu Holiday World Jaroslav Tachovský z Mikroregionu Šumava – západ. Cílem je systematická a symetrickou propagaci širokého území centrální a západní Šumavy.

„Tato oblast se rozkládá od Železnorudského průsmyku a Královského hvozdu na západní části až po Borová Lada na jihu. Do vnitrozemí pak vybíhá přes Pošumaví až po přirozené brány Šumavy, Klatovy a Sušici. Vzhledem k rozsáhlosti a rozmanitosti nabízí Šumava široké spektrum aktivit pro všechna roční období, a to nejen ze sportovního a turistického hlediska, ale i kulturně historického a relaxačního,“ uvedl Jaroslav Tachovský.

Vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Alena Svobodová představila zlatou stezku.

Aktivity spojené s činností Odboru cestovního ruchu při Krajském úřadu Plzeňského kraje přiblížila na veletrhu náměstkyně Ivana Bartošová a vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu kraje Alena Svobodová. Ta zmírnila i nedávno otevřenou a odborníky ceněnou Zlatou stezku.

Se zajímavými příspěvky přišli i starostové Klatov a Modravy, Rudolf Salvetr a Antonín Schubert. První akcentovat zejména nutnost otevřené Šumavy, kdy jako memento uvedl tolik diskutovaný hraniční přechod Modrý sloup u Luzného. Ten zůstává pro turisty stále uzavřený. Starosta Schubert pak představil jednu z nosných myšlenek projektu, a to rovnoměrnější rozptýlení návštěvníků v rámci Šumavy. Především pak zdůraznil snahu popularizovat oblasti v podhůří, které jsou neméně krásné, ale běžný turista o nich zatím neví.