Na dotační program ekologických projektů vyčlení kraj čtyři miliony

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 30. prosinec 2019 13:16
Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Čtyři miliony korun vyčlenění Plzeňský kraj na dotační program ekologických investičních projektů pro rok 2020. Program letos vznikl spojením dvojice dotačních programů které se vyhlašovaly samostatně. Ten první se zabýval podporou zpracování projektových dokumentací, druhý sloužil na podporu protipovodňových opatření.

„Dotační program Ekologické investiční projekty je tedy rozdělen na dva dotační tituly, oba jsou určeny na podporu spolufinancování pořízení projektové dokumentace pro účely výstavby vodohospodářské infrastruktury jako jsou vodovody, vodárenské objekty, kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu, či projektové dokumentace pro realizaci preventivních protipovodňových opatření,“ vysvětlila krajská radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová (ODS).

Plzeňský kraj se rozhodl pro vyhlášení uvedeného dotačního programu z důvodu, že vždy se jedná o finančně nákladné investiční akce, které mohou výrazně zatěžovat rozpočty obcí. Příjem žádostí bude probíhat u obou výše zmíněných dotačních titulů od 2. března 2020 do 31. března 2020.