Magistrát vyhlásil dotační program na projekty prevence kriminality

Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020 vyhlásilo město Plzeň. Cílem je finančně podpořit projekty, které se zaměřují na předcházení trestné činnosti. Vyhlášení programu schválili radní města.

„Na tento dotační program máme připraveno 398 tisíc korun, sto tisíc korun bude použito na protidrogovou prevenci, zbylé finance na prevenci kriminality. Dotací především podpoříme projekty s dlouhodobým charakterem činnosti, významné jednorázové projekty nebo i zcela nové projekty, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký (ČSSD).

V oblasti protidrogové prevence se podpoří projekty zaměřené na specifickou primární prevenci rizikového chování, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

„Žádosti o dotace přijímáme od 20. do 27. února 2020. Žadatel musí mít sídlo na území města Plzně, provozovat svoji činnost na území města nebo realizovat daný projekt na území Plzně,“ dodal vedoucí magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Aleš Průša.