Kraj letos poskytne čtyři miliony na domácí hospicovou péči

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 25. leden 2020 17:00
Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Čtyři miliony korun vloží letos Plzeňský kraj do dotačního programu na podporu domácí hospicové péče v regionu. Tento dotační titul vyhlašuje hejtmanství již čtvrtým rokem. Cílem Programu je zvýšit dostupnost domácí hospicové péče na území Plzeňského kraje a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí.

Domácí hospicovou péčí se rozumí hospicová péče poskytovaná domácím hospicem ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jde o 24 hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění.

„Tito pacienti si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním sociálním prostředí. Byly u nich zpravidla vyčerpány všechny možnosti klasické léčby a pokračuje pouze léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejích komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného,“ vysvětlila krajská radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD).

Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé rodině. Tu zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Součástí služeb poskytovaných v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.