Centrální obvod zkolaudoval upravenou a prodlouženou Sportovní ulici

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 28. leden 2020 11:29
Sportovni ulice Sportovní ulice prošla rekonstrukcí a prodloužila se o 60 metrů. Foto: MO Plzeň 3

Kolaudace rekonstrukce Sportovní ulice udělala symbolickou tečku za investičními akcemi loňského roku plzeňského centrálního obvodu. Jedná se o rekonstrukci a prodloužení místní komunikace, která je dvoupruhová, obousměrně směrově nerozdělená s šířkou vozovky 5,5 metru. Součástí komunikace je chodník a odstavné plochy. Nově je upravena vyvýšeným prahem křižovatka s ulicí U Pole.

„Délka stavební úpravy je celkem 120 metrů, přičemž stavba zahrnuje výstavbu nové komunikace, tedy pokračování Sportovní ulice v délce 60 metrů a rekonstrukci stávající komunikace v téže délce. Mám rovněž radost, že se nám v rámci stavby podařilo docílit také významné úspory nákladů,“ informuje Petr Baloun (ODS), I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu. Výstavba nové a rekonstrukce staré komunikace stála 2 386 000 Kč, což je o 729 000 Kč méně oproti původně plánovaným nákladům stavby.

„Jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat další obvodní investiční akci. Rekonstrukcí stávající a vybudováním nové komunikace se nejenom vylepší vzhled této lokality, ale vzniklo zde i nově devět parkovacích míst, která přinesou větší komfort při parkování místním obyvatelům. Ti se zároveň mohou těšit na jaro, kdy nově vzniklé plochy u komunikace se zazelenají nově osetou travou“, říká David Procházka (ANO), starosta plzeňského centrálního obvodu.

Foto: MO Plzeň 3

V roce 2019 centrální městský obvod realizoval celkem sedm investičních akcí a jednu opravu o celkovém objemu téměř 33 milionů korun. Mimo Sportovní ulici se jednalo o zvětšení parkoviště v Lábkově ulici, kde přibylo téměř 100 nových míst, vybudování skladu sportovních potřeb ve Škodalandu, rekonstrukci Chatové ulice, instalaci videotelefonů v mateřských školách, které významně přispělo k bezpečnosti dětí i zaměstnanců, zateplení budovy mateřské školy ve Schwarzově ulici, rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole v Puškinově ulici a vybudování schodiště ve Waltrově ulici.

„Jak už to v životě chodí a k mé velké lítosti se přes veškeré úsilí nepodařilo kvůli komplikacím v projektové přípravě a majetkovém vypořádání pozemků, vybudovat parkoviště U Borského parku. Nicméně tato akce je již připravena k realizaci. Je vydané stavební povolení a právě probíhá výběr zhotovitele. Akce tedy začne na jaře, jakmile to dovolí klimatické podmínky,“ dodává Petr Baloun.