Zobrazení položek podle značky: osoby se zdravotním postižením

Na krizovou linku už se dovolají i sluchově postižení

Město Plzeň ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM spustilo krizovou linku na čísle 374 790 399, jež funguje každý všední den od 9 do 15 hodin. Dobrovolníci na lince pomohou občanům v těžké životní situaci, seniorům, matkám samoživitelkám, zdravotně či jinak znevýhodněným občanům města najít pomoc u profesionálů či zařídit nákup u dobrovolníků. Nově je telefonní linka přístupná i pro osoby se sluchovým postižením, nedoslýchavým, seniorům, případně i cizincům, kteří preferují psanou formu projevu.