Zobrazení položek podle značky: náměstkyně primátora Eliška Bartáková

Menší kulturní projekty podpoří město Plzeň půlmilionovou dotací

Půl milionu korun má na letošní rok připraveno město Plzeň na podporu menších kulturních a uměleckých projektů na území města a v blízkém okolí. Mikrogranty jsou určeny na projekty, které během roku oživí kulturní dění ve městě hudbou, tancem, divadlem, výtvarným uměním, literaturou, lidovými tradicemi a jinými podobnými aktivitami. Dotaci získá jen veřejně prezentovaný projekt.

O ordinaci pro bezdomovce je zájem, město navýší peníze na její provoz

Zvýšený počet ošetřených klientů zaznamenala letos ordinace pro osoby bez domova a cizince v Domově sv. Františka ve Wenzigově ulici. Město Plzeň na její provoz vyčlenilo pro tento rok 600 tisíc korun, ale tato částka je již prakticky vyčerpána. Radní Plzně proto rozhodli o dofinancování provozu a navýšení této sumy o dalších 50 tisíc korun. Poskytnutí dotace teď ještě musí schválit zastupitelé města.