Domů Tagy Klášter Plasy

Klášter Plasy

Klášter Plasy je bývalý cisterciácký klášter v městečku Plasy v okrese Plzeň-sever.
Klášter byl založen roku 1144, období středověké prosperity definitivně ukončily husitské války. Nového rozkvětu se klášter dostal v období baroka, kdy byl vybudován dnešní vrcholně barokní areál za účasti předních architektů Matheye, Santiniho a Dientzenhofera. Klášter byl zrušen za Josefa II. r. 1785, v 19. století se stal rezidencí rakouského kancléře Metternicha. Roku 1995 byl bývalý klášter prohlášen za národní kulturní památku a dnes jej spravuje Národní památkový ústav.
Areál kláštera tvoří kostel a klášterní a hospodářské budovy, ke kterým patří sýpka s gotickou královskou kaplí. Unikátní jsou dubové základy konventu konzervované uložením pod hladinou vody údolní nivy řeky Střely.

Od založení po husitství[editovat | editovat zdroj]

Vstup do konventu

Vstup za slunečného počasí
Klášter byl založen knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou roku 1144, když pro klášter vydal zakládající listinu. Klášter je podle langheimské tradice osazen v březnu 1145 řeholníky z bavorského Langheimu, prvních devět řeholníků získává od Vladislava II. knížecí dvorec Plasy a vesnice v okolí – Kaznějov, Sechutice, Vrážné a Nebřeziny, od pražského biskupa Oty ještě pátou.[1] Klášter vzniká na místě močálu v údolní nivě řeky Střely, dnes ležícího uprostřed městečka Plasy. Cisterciáci získávají postupně další vesnice a území, obdarováváni jsou nejen vládnoucím rodem, ale i šlechtou, některé vsi kupují, jiné vzdálené směňují za blízké lokality. Např. od knížete Soběslava II. získává klášter roku 1175 dva újezdy, s knížetem Bedřichem mění ves Tuškov za dvory Kočín a Dolní Sechutice.

Rajský dvůr uvnitř konventu
Řádové statuty cisterciákům ukládaly kultivaci neosídlených území pomocí velkých hospodářských dvorů (grangia) a zemědělským hospodařením, čímž zároveň byla zajištěna soběstačnost kláštera. V okolí Plas byla krajina osídlená, takže řeholníci rušili některé původní vesnice a zakládali na jejich místě hospodářské dvory, kde potřebnou manuální práci vykonávají mniši a laičtí konvrši.
Opat Ivo započal roku 1154 s výstavbou konventního kostela, románské kamenné baziliky Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1204 vysvěcen olomouckým biskupem Robertem.[1]
O středověkém majetku kláštera vypovídá jeho potvrzení papežem Inocencem IV. z 19. října 1250, kde je uvedeno 11 grangií, vsi a kostely.

Interiér konventu
V době největší rozkvětu za vlády Václava I., který prý sám v klášteře několikrát pobýval, vzniká kolem roku 1260 tzv. Královská kaple, postavená po vzoru francouzských dvoupatrových palácových kaplí. Zachovaly se v ní fresky z doby kolem roku 1300, kaple je jediným svědkem gotického období kláštera.
Koupí vsi Chrisznam se v roce 1326 dovršil teritoriální vývoj klášterního panství a dosáhl svého maxima v celé historii kláštera. Od třicátých let 14. století přestává klášter lpět na svých řádových statutech a počíná vybírat peněžní feudální rentu, dříve zapovězenou – klášter se stává běžnou feudální vrchností. Zatímco ve 13. století byly centry správy i hospodářství dvory, o sto let později jsou jimi rychty. V druhé polovině 14. století se klášter dostává do finančních potíží, které zvýšil vysokými daněmi na sklonku své vlády Václav IV.. Klášter zastavoval svým poddaným pozemky ve vesnicích, které patřili do spádové oblasti městeček ležících mimo vlastní klášterství. Vsí v okolí plaského opatství a vsí v blízkosti sídel nižší šlechty se pronájmy netýkaly, jsou i nadále spravovány přímo z Plas.
Přes veškeré potíže byl klášter do husitských válek na vzestupu a ve 14. století drží 70 vesnic, malá část jeho statků je i na levém břehu Vltavy v Praze.

Osudy šlechtické rodiny Metternichů v Plasích

V bývalé prelatuře kláštera v Plasích se v pátek 1. června 2018 v 10 hodin uskuteční vernisáž výstavy s názvem METTER(M)NICH „...člověk by chtěl obnovit jen...

Život v klášteře. Jaký je a jaký byl?

Na speciální prohlídky konané v rámci cyklu Monastýrování  zve v sobotu 12. května  klášter Plasy na severním Plzeňsku. Tématem bude klášterní život a jeho podoba pod...

Klášterní kostel v Plasích se dočká opravy

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí plaského kláštera, se začal rekonstruovat. Oprava národní kulturní památky vyjde na 70 milionů korun, z toho 95...

Filmaře vystřídá historie rodu Metternichů

Začátkem března klášter v Plasích hostil slovenské filmaře, kdy se stal kulisou filmu „Posol“, který popisuje střet kněžského povolání s režimními praktikami v 80. letech minulého...

Opravy klášterního kostela právě odstartovaly

V Plasích se dnes  uskutečnilo oficiální zahájení opravy klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Kromě místních duchovních správců – komunity misionářů oblátů - byl přítomen...

Hodinové věže s hodinářem Robertem Drozdou

Klášter Plasy na severním Plzeňsku nabízí během víkendu 17.  a 18. listopadu speciální prohlídky Hodinové věže sýpky s hodinářem Robertem Drozdou, který se o barokní...

Tajemnou cestou za knihou klášterem

Poslední říjnový den, v úterý 31.  října, se rodiče s dětmi mohou od 17 hodin vydat do plaského kláštera na Tajemnou cestu za knihou. Halloweenská...

Se závěrem léta sezóna na památkách nekončí

Návštěvnická sezóna na plzeňských památkách se závěrem léta nekončí. Speciální prohlídky zaměřené na architekturu nabídnou kláštery Plasy a Kladruby. Na zámku v Nebílovech návštěvníci zažijí atmosféru...

Naučte se, jak správně obnovit památky

Zajímavou akci chystá na polovinu letošního září Národní památkový ústav v klášteře Plasy, konkrétně v Centru stavitelského dědictví. Jde o rámcový program Letní školy památkové...

Staročeský jarmark a pouť Na královnu

Tradiční dobové pouťové tržiště s rozličnými divadelními a hudebními vystoupeními na louce  před konventem včetně trhu regionálních výrobků – takový bude víkend ve dnech...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. V pořádku (klikněte)