Zobrazení položek podle značky: dárcovství krve

Nemocnice trápí nedostatek krve. Dárce jim ubírá očkování i dovolená

Nemocnice Plzeňského kraje vyzývají dárce krve, aby pokud mohou v nejbližším období krev darovat, tak aby skutečně přišli co nejdříve a neodkládali odběry na konec léta, nebo dokonce na podzim. Sešlo se totiž několik vlivů, kvůli kterým se zásoby prakticky v celé zemi ztenčují, a je proto třeba krev rychle doplnit. Největší poptávka je po krvi 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, popřípadě 0+, která je univerzální pro všechny + skupiny. Zásoby jsou ale omezené u všech skupin a nemocnice proto vítají všechny dárce. 

Zásoby krve se snižují pravidelně každé léto, neboť řada dárců odjíždí na dovolené a interval mezi odběry prodlužují. Letos ale přibyly i další příčiny, proč je krve méně. Na straně nabídky je to hlavně cestování a očkování. „Vzhledem k epidemiologické situaci lze odebírat krev lidem, kteří byli v zahraničí, až po čtyřech týdnech od návratu. To se nyní v době dovolených týká významné skupiny dárců,“ popisuje primářka hematologicko-transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice Miroslava Padrtová.

Další skupina dárců nemůže přijít, protože je těsně po očkování. To bylo v červnu a na začátku prázdnin vůbec nejintenzivnější a týkalo se hlavně kategorií, v nichž jsou dárci významně zastoupeni. Lidé z kategorie 40 až 50 let chodily na druhé dávky, mladší pak na první dávky. Platí přitom, že po očkování je vhodné jít darovat krev až zhruba po třech čtyřech týdnech.

Oproti klesajícím odběrům ale letos v létě neklesá spotřeba, spíše naopak. „V létě bývá zpravidla méně plánovaných operací. Letos to ale neplatí. Vzhledem k tomu, že se odkládaly některé zákroky během jarní vlny pandemie, tak letos v létě se operační program nijak neomezuje. Kolegové se snaží nabídnout čekajícím pacientům termíny co nejdříve,“ vysvětluje vedoucí lékařka transfuzního pracoviště klatovské nemocnice Jana Zítková.  

A nejde jen o operace. Velkou spotřebu krve mají také interní obory, které využívají krev k léčbě pacientů. „Do nemocnice se dostávají chroničtí pacienti, kteří se během hlavní vlny pandemie obávali chodit na veřejnost, minimalizovali kontakty a omezovali i návštěvy lékaře. Nyní tito pacienti opět přibyli a u mnohých z nich se stav zhoršil. Potřebují proto častěji transfuzi,“ doplňuje Zítková.