Zobrazení položek podle značky: bazén SK Radbuza

Výstavba nového bazénu se přiblížila? Na Borských polích by mohl stát za pět let

Architektonickou soutěž na výstavbu krytého bazénu v Plzni na Borských polích vyhrál tým plzeňských architektů - architektonická a projekční společnost AVE architekt. Podle odhadů by do tří let mohlo být vydáno stavební povolení včetně prováděcí dokumentace, další minimálně dva roky by měla trvat následná výstavba. Novostavba má nahradit současný bazén v Kozinově ulici, který je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu.

Plavecký bazén půjde nejspíš k zemi. Nahradit ho má nový

Nový plavecký bazén za 250 až 300 milionů korun plánuje vybudovat na Borských polích na městském pozemku město Plzeň. Bazén by měl nahradit dosluhující plavecký bazén SK Radbuza, který je v neutěšeném stavu a měl by být následně zbourán.

bazenPrvním krokem předcházejícím stavbě bude uspořádání architektonické soutěže na pořízení všech stupňů projektové dokumentace nového bazénu, kterou by mělo město vyhlásit v druhé polovině letošního roku. „Jde o významnou veřejnou stavbu v exponovaném místě, proto navrhujeme uspořádání otevřené architektonické jednofázové projektové soutěže. Ta nám dává možnost srovnat různorodé návrhy po stránce estetické, předpokládaných nákladů na realizaci, provoz a podobně. Jde o transparentní formu, ve které odevzdává soutěžní návrh neomezené množství účastníků, pokud splní požadované kvalifikační předpoklady. Předností této formy výběru je také odborný pohled nezávislé části hodnotící poroty,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.  Podle něj je jisté, že nový bazén bude minimálně stejně velký, jako ten současný. "Vnější podobu necháme na představě architektů. Co se týká velikosti, nemůže být menší, než je Radbuza. Minimálně bude mít šířku 25 a hloubku 3,5 metru," doplnil Šindelář.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti objektu výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity v Plzni. Je vymezen novou komunikační větví z okružní křižovatky Sukova a tramvajovou tratí. „Útvar koncepce a rozvoje města Plzně bude organizátorem soutěže. Prvním krokem bude sestavení soutěžních podmínek, které budou předloženy na jednání Zastupitelstva města Plzně v září 2021. Hodnotící zasedání soutěžní poroty je pak plánováno na začátek prosince 2021. Poslední slovo bude mít opět zastupitelstvo, které bude rozhodovat o výsledcích. Poté bude zorganizována veřejná prezentace všech návrhů a zahájeno jednací řízení bez uveřejnění s vítězem soutěže o smluvních podmínkách,“ dodala Irena Vostracká, vedoucí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Současný bazén v Kozinově ulici by se měl zbourat. "Město by tento objekt mělo získat do vlastnictví a následně předpokládáme vzhledem k technickému stavu jeho demolici a nahrazení jiným objektem," dodal Šindelář.

Podle odhadů by se mohlo začít stavět za 2-3 roky, další minimálně dva roky by trvala výstavba. 

Náměstek Zarzycký: Podpoříme triatlonovou akademii, plavecký bazén i legendy sportu

Město Plzeň podpoří regionální triatlonovou akademii, Nadační fond západočeských olympioniků i Sportovní klub Radbuza, jenž provozuje plavecký bazén v Kozinově ulici. Těmto subjektům rozdělí celkem 3,6 milionu korun z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně. Přidělení dotace schválili zastupitelé.