Zrušení autorského čtení Eugena Brikciuse

ilustrační foto

Z důvodu hospitalizace a plánované operace autora se ruší autorské čtení Eugena Brikciuse, které se mělo v rámci festivalu Smetanovské dny uskutečnit 1. března od 17 hodin ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Vstupné se vrací v místě zakoupení nebo je možné po dohodě s pořadatelem navštívit jinou akci Smetanovských dnů.