Zoo má novou expozici v koruně mohutného dubu

Plzeňská zoologická zahrada se může aktuálně pochlubit novou expozicí. A to dřevěným domkem v koruně mohutného dubu. Atrakce zaujme nejen děti, ale i dospělé.

Na konci roku 2018 byla dokončena stavební část projektu Strom jako ekosystém. Jedná se o realizaci dalšího projektu z dlouhodobého plánu souboru staveb pod názvem „Po stopách člověka – jdeme dál.“ Expozice je koncipována jako naučná stezka do koruny stromu, kdy je návštěvníkovi přiblíženo společenstvo živočichů obývající dub. Stavebně se jedná o celodřevěnou stavbu založenou na betonových patkách. Sloupy ve spodní části dosahují úctyhodné výšky 6,5 metrů.

Konstrukce je vyrobena z akátového dřeva. Plocha domku je rozdělena na podestu o rozměrech 650/750 cm, přístupovou rampu o rozměrech 400/200 cm a lanovou cestu podél svahu délky 1500 cm. Za zmínku stojí i skutečnost, že svah, v kterém je stavba umístěna má sklon 45°, což byl další nelehký úkol, s kterým se musela montážní firma vypořádat, popisuje stavební část Radek Martinec, provozní náměstek ředitele Zoo a BZ.

Jeden jediný strom, v našem případě starý mohutný košatý dub, je pro mnoho jiných rostlin a živočichů, včetně člověk světem ve světě. Uvnitř každého společenstva funguje velké množství vzájemných vztahů mezi organismy. Hravá forma za použití modelů hub, hmyzu a ptáků tyto vazby osvětlí dětem. Návštěvníci mohou poznávat hlasy 10 druhů ptáků a pozorovat jejich model v korunách protilehlých stromů, dodává autor myšlenky expozice,“ Tomáš Peš, botanický náměstek ředitele Zoo a BZ.

Expozice se nachází ve svahu v dosud nikdy expozičně nevyužité části areálu mezi pavilonem Amazonie, skleníkem Mediterraneum pod DinoParkem. Návštěvníci se dozvědí o druzích dubů, rostoucích v ČR; o tom, že pro mnoho kultur šlo o posvátný strom i o tom, jak bylo jejich dřevo využíváno. Vznik expozice i její naučnou náplň umožnil příspěvek městské části Plzeň 1 ve výši 1,5 milionu korun, celkové náklady jsou tři miliony Kč.

Strom slavnostně otevřelo vedení městské části Plzeň 1 v čele s paní starostkou Helenou Řežábovou.