Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách

Na zámku Kozel bude ve středu 19. července 2017 otevřena výstava Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách, kterým se plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu připojuje k letošnímu tématu NPÚ Krajina, kulturní i přírodní dědictví. Výstava, která bude na zámku Kozel v běžných otevíracích hodinách k vidění do 3. září 2017, představí historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky.

„Hlavní část výstavy prezentuje vybrané lokality, které patří mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Horšovskou oboru, Podrážnici, oboru u zámku Kozel, Lánskou oboru, oboru Klokočka, Kněžičky, Roštejnskou oboru, Jemčinskou oboru a další“, zve na výstavu ředitel plzeňského pracoviště NPÚ Petr Sokol.

Výstavu navíc doprovodí komentovaná prohlídka (přednáška), která se uskuteční v úterý 25. července od 16 hodin.

„Obory a obornictví mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve 2. polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti“, předesílá pro nedočkavé autor výstavy David Tuma, pracovník NPÚ, ÚOP v Plzni.

Obory jsou názorným příkladem přetváření krajiny člověkem a jeho činností při dlouholetém procesu jejího osidlování a kultivace. To, co dnes vnímáme jako přírodu, je totiž převážně kulturní krajina nesoucí řadu stop tisíciletého vývoje naší země. Kulturní krajinu, kombinované dílo přírody a člověka a doklad vývoje lidské společnosti, zvolil v roce 2017 Národní památkový ústav za své odborné téma. Jednotlivá pracoviště NPÚ při této příležitosti připravují řadu výstav, přednášek, komentovaných prohlídek a vycházek, workshopů i edukačních programů.