Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách

Zámek Kozel - plán obory z 19. století

Odborníci památkového ústavu chtějí veřejnosti letos také připomenout význam krajiny, a proto jako jedno z prezentačních témat roku zvolili v rámci celorepublikového  projektu téma Krajina – Kulturní i přírodní dědictví. Jednotlivá pracoviště NPÚ při této příležitosti připravují řadu výstav, přednášek, komentovaných prohlídek a vycházek, workshopů i edukačních programů.

„Krajina je součástí našeho kulturního dědictví a její ochrana je veřejným zájmem, za nějž má Národní památkový ústav spoluzodpovědnost,“ říká jeho ředitel Petr Pavelec a dodává: „Většina dochovaných struktur a prvků v krajině souvisí s běžným životem a různorodým hospodařením jeho obyvatel, které spoluvytvářely specifický krajinný obraz jednotlivých regionů. Odborní pracovníci z jednotlivých pracovišť NPÚ se kromě jednotlivých kulturních památek nebo historických měst a vesnic zaměřují také na specifika historické krajiny svého regionu. V průběhu letošního roku prezentují nejrůznějším způsobem výsledky své dlouhodobé odborné činnosti a vědeckých úkolů, kterým se věnují a které váží na témata kulturní krajiny.“

K tomuto tématu se připojuje také hrad a zámek Horšovský Týn výstavou „Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách“, která poběží od 1. do 30. 9. 2017. Vystřídá tak výstavu Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách, která končí na zámku Kozel tuto neděli 3. září 2017.