Život a zábava na středověkém hradě Kašperk

Nádvoří hradu Kašperk v zimě

Majestátní strážní hrad Kašperk v sousedství šumavských Kašperských Hor otevře od 28. prosince do 1. ledna své brány návštěvníkům všech generací. Připraveny jsou oblíbené zimní prohlídky s doprovodným programem Život a zábava na středověkém hradě.

foto: kasperk.cz

Kostýmovaný průvodce pozve příchozí do středověké zimy. Dozvědí se, jak tento specifický čas, čas dlouhých a chladných večerů, naši předci prožívali. A protože hrad Kašperk nechal postavit Karel IV., připomenuty budou také vánoční zvyklosti z doby jeho vlády. (Začátky prohlídek: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 / od 10:45 prohlídka v němčině.)

„V zimě měli lidé více volného času a stejně jako my se rádi bavili. Členové hradního divadelního ochotnického souboru Pachmajr se pokusí zahrát nejstarší česky psané hry ze 14. století Mastičkář a Fraška o kádi – hry, které měly za úkol pobavit prostého diváka, děti i dospělé,“ říká kastelán hradu Kašperk Zdeněk Svoboda. Hraje se v podsklepeném prostoru purkrabství vždy od 12:15 a 14:15 hodin.