Život Miroslava Horníčka připomene nově vydaná publikace

foto: město Plzeň

Brožura s názvem Miroslav Horníček – 100 let pojednává o životě a tvorbě této mimořádné osobnosti – herci, dramatikovi, režisérovi, výtvarníkovi, spisovateli a glosátorovi Miroslavu Horníčkovi. Je také ohlédnutím za Plzeňským rokem Miroslava Horníčka 2018, kdy se v Plzni uskutečnilo na umělcovu počest mnoho kulturních a společenských akcí.

foto: město Plzeň

Město Plzeň vydalo publikaci o významném rodákovi umělci Miroslavu Horníčkovi k jeho nedožitým stým narozeninám, které připadly na 10. listopad 2018. „Publikace navazuje na úspěšnou loňskou listopadovou výstavu v mázhauzu radnice Miroslav Horníček – 100 let aneb Tak už jsem zase doma, Plzeňáci.  Představuje průřez životem a dílem této významné osobnosti. Zobrazuje dětství a mládí Miroslava Horníčka, které byly spjaty s rodnou Plzní, místem jeho studií, pracovních i prvních divadelních krůčků. Je věnována i jeho uměleckým začátkům ve Studentském avantgardním kolektivu a prvnímu angažmá v Městském divadle v Plzni,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Publikaci vydal Odbor kultury Magistrátu města Plzně v edici Významné plzeňské kulturní osobnosti. Autory textů jsou Mojmír Weimann a Jiří Hlobil. „Brožura v české verzi s anglickým resumé je bezplatně k dispozici v Informačním centru města Plzně a na Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Je rovněž distribuována do významných institucí a škol,“ řekla Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociální věci. Publikace obsahuje řadu dosud nezveřejněných fotografií ze soukromých archivů.