Život kardinála Berana přiblíží nová výstava na radnici

foto: město Plzeň

V mázhauzu radnice v Plzni je k vidění výstava věnovaná Josefu kardinálu Beranovi. Vznikla u příležitosti 130. výročí jeho narození a převozu ostatků z chrámu sv. Petra ve Vatikánu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, který se uskutečnil letos v dubnu. Přístupná je zdarma až do 13. prosince.

Výstava je členěna do tří bolů. První představuje Josefa kardinála Berana tak, jak jej zná širší veřejnost. Jako kněze, vězně dvou totalit a jako vyhnance, který nepřestal svou vlast milovat a šířil o ní povědomí po celém světě. Druhá jej pak představuje jako plzeňského rodáka, ukazuje jeho korespondence, neznámé a dosud nezveřejněné fotografie, které jej spojují s Plzní. Třetí blok je věnován jeho touze vrátit se do vlasti a naplnění tohoto přání na jaře letošního roku. Kromě panelů, které ve fotografiích a textech přibližují život a smrt Josefa kardinála Berana, mají návštěvníci plzeňské výstavy příležitost prohlédnout si více než šedesát Beranových osobních věcí, které laskavě zapůjčilo Arcibiskupství pražské.

foto: město Plzeň

Autorem výstavy je David Brabec, syn paní Danuše Brabcové, praneteře kardinála Berana. Rodina tak vnáší do expozice řadu osobních vzpomínek i artefaktů, které patří do rodinné pozůstalosti. Další artefakty zapůjčilo Arcibiskupství pražské ze svých archivních sbírek. „Smyslem výstavy je představit návštěvníkům a veřejnosti slavného plzeňského rodáka Josefa kardinála Berana nejen jako silnou osobnost, která odolala tlaku obou totalit, jež poznamenaly Evropu ve 20. století, ale ukázat také Josefa Berana — člověka. Muže, který se navzdory drsným zkušenostem smál, chápal slabosti druhých a odpouštěl,“ uvedl David Brabec.

„Velmi mě těší, že síla osobnosti pana kardinála Berana dalece překračuje církevní hranice a můžeme tak společnými silami jeho odkaz znovu podtrhnout touto expozicí v Plzni. Věřím, že nás bude výstava, stejně jako život pana kardinála, inspirovat a přesvědčovat o tom, že konání dobra má obrovský smysl, i přes všechny překážky, které nám život přináší,“ uvedl Tomáš Holub, biskup plzeňský.