Ženská obřízka není ospravedlnitelná žádným náboženstvím, tvrdí europoslanec

Pavel Poc

Nulovou toleranci vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů vyhlašuje europoslanec ze západních Čech Pavel Poc (ČSSD). „V Evropské unii je ženská obřízka naprosto nelegální, ale je přesto ilegálně prováděna v komunitách pocházejících ze zemí, kde je tento rituál obvyklý,“ píše na svém webu Poc, který se v Evropském parlamentu zabývá zdravím, životním prostředím a bezpečnosti potravin. Proti mrzačení musí podle něho nastoupit společně zdravotníci, sociální pracovníci i policie.

Ve světě je přes 200 milionů žijících dívek a žen, které podstoupily ženskou obřízku. Další přibližně tři miliony jsou tomuto riziku každoročně vystaveny. „Ženská obřízka je praktikována ve většině afrických a některých asijských a blízkovýchodních zemích. V Evropské unii je naprosto nelegální, ale je přesto ilegálně prováděna v komunitách pocházejících ze zemí kde je tento rituál obvyklý. Ať už jde o prostou klitoridektomii nebo o kompletní snesení vnějších pohlavních orgánů, vždy jde o zásah s nevratnými fyziologickými a psychickými následky,“ upozorňuje europoslanec.

V jakémkoli rozsahu jsou tyto praktiky podle něho zločinem porušujícím základní práva postižených žen. „Řešení spočívá v rozhodné reakci zdravotního sektoru, a to od informovanosti, přes pomoc a poradenství postiženým ženám až po intenzivní spolupráci se sociálními pracovníky a s policií,“ konstatuje Poc. „Sociální pracovníci, policie ale i školy se musí zapojit do budování co nejširšího společenského povědomí a masivního odporu k ženské obřízce prostřednictvím vzdělávání a šíření informovanosti o následcích jak pro postižené ve zdravotní rovině, tak pro provádějící v rovině trestní,“ říká rozhodně europoslanec.

Nezbytnou součástí je podle něho samozřejmě také nekompromisní uplatňování zákonů, jejich zpřísnění a trestání zjištěných porušení. „Ženská obřízka není ospravedlnitelná žádným náboženským, kulturní ani jiným důvodem a nulová tolerance je jediný možný přístup,“ tvrdí Pavel Poc.