Ženíškova strana bude hlasitě prosazovat myšlenku vícerychlostní Evropy

Marek Ženíšek / foto: top09.cz

Myšlenka vícerychlostní Unie se zdá plzeňskému poslanci a 1. místopředsedovi TOP 09 Marku Ženíškovi v současné době jako nejrealističtější. Uvádí to na stranickém webu. „Má největší šanci zachovat EU jako jednoho z vedoucích světových hráčů a garanta evropské svobody a bezpečnosti,“ uvádí poslanec.

„Začátkem března předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představil dlouho očekávanou Bílou knihu, obsahující pět ilustrativních scénářů, podle nichž by se mohla EU do roku 2025 vyvíjet. Zahájil tak debatu o budoucnosti EU, které se nebudou moci vyhnout ani čeští politici. Žádný z představených scénářů není sice ideální a skrývá v sobě řadu rizik, avšak právě proto je důležité jasné vymezení vlastních zájmů a cílů. Jedině tak si budeme schopni vyjednat takové nastavení Unie, které bude v zájmu České republiky,“ konstatuje Ženíšek.

Scénář, předpokládající setrvání v současném kurzu vývoje Unie, není podle něho přijatelný, jelikož by potvrdil domněnku o neschopnosti sebereflexe evropských institucí a politických elit obecně. „Nahrál by populistům snažícím se o demontáž celého společenství. Omezení spolupráce pouze na oblast společného trhu taktéž nelze akceptovat. Došlo by totiž k výraznému oslabení pozice Evropy ve světě a Česká republika by byla nucena potýkat se sama s hrozbami globálního charakteru, které nemá kapacity ani schopnosti zvládat,“ tvrdí poslanec.

„Navíc řada zemí tuto redukovanou podobu EU nebude nikdy akceptovat. Ambice zaměřit se jen na vybrané oblasti politiky, jimiž by se Unie zabývala intenzivněji, zatímco v oblastech, kde se řešení na úrovni EU nepovažuje za přínosné, byla méně aktivní, je sice ambicí správnou a nutnou pro nejbližší období, ale z dlouhodobého hlediska je v praxi pouze obtížně realizovatelná,“ zamýšlí se Ženíšek. Hledání konsenzu ohledně výběru těchto oblastí e mu zdá obtížné a svádělo by členské státy k agresivnímu prosazování svých parciálních zájmů a na dlouhou dobu by paralyzovalo akceschopnost EU. Možnost větší federalizace EU je v současné době bohužel nereálná a pokusy o ni by pouze vyostřily existující společenskou polarizaci a posílily populistická hnutí.

„Nejrealističtější je tak myšlenka vícerychlostní Unie, která má největší šanci zachovat EU jako jednoho z vedoucích světových hráčů a garanta evropské svobody a bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že tento scénář podporují také klíčové evropské státy, je velmi pravděpodobné, že bude představovat i základ pro další debaty,“ uvádí poslanec. „Je klíčové, abychom tomuto rokování pouze nepřihlíželi, ale již od začátku se do něj aktivně zapojili a zajistili České republice místo v tvrdém integračním jádru. Jakákoli dvojakost, polovičatost či chytračení povede k našemu odstavení na druhou kolej, což by bylo v rozporu s českými národními zájmy. TOP 09 bude toto stanovisko jasně a hlasitě prosazovat v debatě s českými občany, politickými subjekty i svými evropskými partnery,“ píše na webu Marek Ženíšek.