Zemřel bývalý děkan Lékařské fakulty František Machula

Pavlovův ústav - Lékařská fakulta v Plzni.

Ve věku 95 let zemřel bývalý děkan Lékařské fakulty v Plzni František Machula. O jeho úmrtí informovala fakulta.

Prof. MUDr. František Machula, CSc. se narodil 16.12.1922 v Praze. Po promoci a povinné vojenské službě nastoupil jako lékař na Neurologickou kliniku Státní fakultní nemocnice v Plzni a brzy se stal asistentem na Lékařské fakultě UK v Plzni. Obhájil kandidátskou dizertační práci (CSc.), roku 1965 byl habilitován docentem, jeho habilitační práce se týkala mozkových krvácení. Téměř rok působil jako vyslaný expert v oboru neurologie v Čínské lidové republice. V létech 1964 až 1971 vykonával po 2 volební období funkci děkana Lékařské fakulty UK v Plzni. Byla to doba velkých očekávání a nadějí, ale pak také tvrdé reality po roce 1968. Jeho uznávanou zásluhou je postoj v období normalizace, kdy se maximálně snažil, samozřejmě v rámci možností, aby „politicky nevhodná“ část učitelského a vědeckého sboru se na lékařské fakultě udržela, i když ne na vedoucích postech. V roce 1972 byl jmenován profesorem pro obor neurologie a stal se přednostou plzeňské Neurologické kliniky. Tuto funkci vykonával až do odchodu do důchodu v roce 1988.

Machula byl neuvěřitelně duševně svěží a aktivní i ve vysokém věku, o čemž přesvědčil při oslavě jeho devadesátin po slavnostním večeru Spolku lékařů v Plzni. Do poslední doby žil doma a byl soběstačný za vydatné pomoci rodiny.