Zemřel akademický sochař Břetislav Holakovský

foto Karel Kocourek

29. července 2018 zemřel ve věku 92 let akad. sochař pan Břetislav Holakovský, člen Unie výtvarných umělců Plzeň.

Narodil se 18. 7. 1926 v Předlicích v severních Čechách, odkud musel po záboru Sudet odejít. Za války se vyučil rytcem kovů a po ní studoval v Jablonci nad Nisou na mistrovské škole pro rytce a cizeléry. Výrazné výtvarné nadání vedlo k dalšímu studiu na VŠUP v Praze v ateliéru prof. J. Nušla a B. Stefana. Po ukončení základní vojenské služby pracoval v letech 1955 – 1974 jako propagační výtvarník závodu Škoda Plzeň a také jako učitel na LŠU v Plzni. Později působil ve svobodném povolání.

Ak. sochař Břetislav Holakovský vytvořil rozsáhlé sochařské dílo. Své práce realizoval v kameni, zejména v pískovci, znamenitě pracoval s kovem, hlavně s měděným tepaným plátem, užívat také keramiku, probarvované umělé pryskyřice a další materiály. Tvořil exteriérová monumentální díla, z nichž patrně nejznámější je sousoší Rodina a Medvědi, komponované jako dětská prolézačka. K výrazným dílům patří také busta Jana Jánského z plzeňské Fakultní nemocnice. Podílel se také na restaurování sochařských děl minulosti, zúčastňoval se domácích i zahraničních sochařských sympozií a tvůrčích setkání.

Břetislav Holakovský: Medvědi (Zoo Plzeň)

S rozsáhlým dílem Břetislava Holakovského se setkáme v západních, severních i jižních Čechách i v zahraničí. Je zastoupen v četných muzejních, galerijních i soukromých sbírkách. Podívejte se zde, kde všude zanechal Břetislav Holakovský svou stopu.

Zádušní mše svatá bude sloužena v pondělí dne 27. srpna 2018 v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. v Plzni.