Zdravotní centrum přeshraniční spolupráce vznikne v německém Furth im Waldu

Přeshraniční česko-bavorská spolupráce zdravotnických záchranných služeb přináší konkrétní výsledky. Na konci letošního července se blízko hranic v německém Furth im Waldu otevře nové záchranářské centrum Bavorského červeného kříže (BRK), v jehož budově bude sídlit také Kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu. Vybudování koordinačního centra je financováno z projektu příhraniční spolupráce, hlavním koordinátorem projektu byla Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a roli klíčového subjektu za českou stranu zastává Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Nové kompetenční a koordinační centrum se zaměří na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce a jeho následný rozvoj. Budou se tady sbíhat informace a analýzy týkající se výpomoci českých a bavorských záchranářů.

„Předpokládáme, že díky centru dojde k výraznému zlepšení přeshraniční spolupráce záchranných služeb a k přípravě dalších společných projektů. Čím kvalitnější bude vzájemná spolupráce, tím účinnější bude pomoc při záchraně lidských životů, například v případě hromadných neštěstí,“ říká děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Ilona Mauritzová. Centrum bude sloužit též jako výcvikové, školicí a osvětové středisko, spolupracující s obdobnými středisky např. ve Weidenu či v Karlových Varech.

V neposlední řadě pak centrum bude vypomáhat při sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Zatímco stavbu budovy celého Záchranářského centra většinově financoval Bavorský červený kříž, vybudování Kompetenčního a koordinačního centra je financováno z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Koordinátorem přípravy projektu byla Fakulta zdravotnických studií ZČU, předkladatelem projektu byl Bavorský červený kříž a klíčovým subjektem za českou stranu Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Dalším partnerem je pak Technická vysoká škola v Deggendorfu.

Záchranářské centrum Bavorského červeného kříže ve Furth im Waldu bude slavnostně otevřeno 26. července 2017. Otevření se zúčastní zástupci partnerů projektu a také političtí představitelé z obou států, kteří opakovaně vyjádřili podobné spolupráci velkou podporu.