Zdeňka Hončarová: Chci dodělat projekty, o které jsme léta bojovali

foto: plzen-lhota.webnode.cz

Bc. Zdeňka Hončarová(ODS) je starostkou nejmenšího plzeňského obvodu Lhota. Je jí 44 let a ve volbách vede kandidátní listinu ODS a Sdružení pro Lhotu.

S jakými vizemi jdete do voleb?

Dodělat projekty, o které jsme dlouhé roky bojovali a které se dodělávají projektově a některé se začnou i realizovat. Těmi nejdůležitějšími jsou výstavba splaškové kanalizace, 1. etapa výstavby sokolovny, chodníky a komunikace, zpomalovací prvky na hlavní komunikaci, veřejné osvětlení.

Zdeňka Hončarová

Jaké slabé stránky má Váš obvod?

Náš obvod je nejmenším obvodem města Plzně a při přistoupení k městu v roce 2003 byl samozřejmě také nejméně vybavený – tím myslím infrastrukturu, ale i vybavenost pro občany. Dnes máme 4x tolik obyvatel, ale vybavenost obvodu pro takový počet obyvatel neroste tak rychle, jak bychom chtěli. A je to způsobeno samozřejmě velmi omezeným množstvím financí.

Čím se naopak Váš obvod může pochlubit?

Já si myslím, že je velmi důležité v této otázce vyzdvihnout zapojení obyvatel do života ve Lhotě. Máme zde několik spolků, které se velmi aktivně zapojili do pořádání kulturních a sportovních akcí pro naše občany či vedení místní tělovýchovné jednoty. Všichni to dělají zadarmo a ve svém volném čase, za což jim náleží můj velký obdiv a poděkování.

Co vás baví, kromě komunální politiky?

Moje rodina a chvíle strávené v kruhu nejbližších. Všichni rádi cestujeme a lyžujeme. Mým celoživotním koníčkem jsou ruční práce. Vyšívání a šití – šiju oblečení a kabelky. Také ráda čtu knihy v anglickém jazyce.