Zbytečný strach, ubytovna pro cizince se u sv. Jiří stavět nebude

Na této ploše nedaleko od kostela sv. Jiří se stavět nebude. Foto: Richard Beneš

Velké obavy hraničící až s panikou se v posledních dnech šíří mezi obyvateli plzeňské městské části Doubravka. Přímo naproti posledním domům na dohled od kostela sv. Jiří totiž vznikla veliká proluka o velkosti dvou fotbalových hřišť. Majitel pozemku celou plochu vyčistil od náletových dřevin. Mezi lidmi se začalo šuškat, že na místě developeři vybudují několik bytových domů. V té horší variantě se mluvilo dokonce o ubytovně pro zahraniční dělníky. Nám se podařilo zjistit, že všechno je úplně jinak. Občany můžeme uklidnit, žádné domy se na ploše stavět nebudou. Obvod by tam naopak chtěl vybudovat relaxační zónu.

„Chtěl bych občany Doubravky ujistit o tom, že tady nevzniká žádná zástavba, už účel toho pozemku nebo studie, která je tady zpracovaná na tu krajinu, to neumožňuje. My počítáme s tím, že v případě, že by se zde nějak rozvíjelo území, tak musí být regulováno jako krajinná zeleň. Momentálně městský úřad dostal nabídku od majitele tohoto pozemku, který by ho rád směnil, případně prodal městu tak, aby tady ten náš záměr mohl vzniknout,“ uvedl starosta Doubravky Tomáš Soukup (ANO).

Radnice by chtěla na tomto místě vytvořit relaxační zónu. Foto: Richard Beneš

V současné době je pozemek pro svého majitele nevyužitelný. Mohl by ho pouze zemědělsky obdělávat, ale o to nemá zájem. V katastru nemovitostí je totiž pozemek evidovaný jako orná půda. Navíc přes něj probíhá regionální biokoridor, potom je tady ochranné pásmo lesa a ochranné pásmo plynovodu. „Útvar koncepce a rozvoje města Plzně na tuto lokalitu nechal zpracovat Územní studii. Ta řeší, že by se mělo jednat o přírodní plochu s využitím parku. Studie se jmenuje Park u svatého Jiří a pokud by majitel chtěl realizovat cokoliv v rozporu a touto studií, tak to vlastně realizuje i v rozporu s územním plánem města Plzně,“ vysvětlil Jan Kaisler, vedoucí Odboru stavebně správního MMP.

O vyčištění zarostlého pozemku, na kterém částečně kdysi stála středověká také obec Týnec, stál i samotný obvod. „Když tady rostly ty náletové dřeviny, usazovali se zde bezdomovci, vznikaly zde i černé skládky. Byla s tím spojena celá řada problémů. Dali jsme si požadavek na to, aby majitel nějakým způsobem vyčistil celou oblast tak, aby byla lépe monitorovatelná a aby se o ní lépe staral,“ konstatoval starosta Soukup. Majitel pozemku přání radnice respektoval a s pozemkem žádné další plány nemá.

Majitel pozemku nechal celou plochu vyčistit od náletových dřevin. Foto: Richard Beneš

Podle studie, kterou si nechalo město vypracovat, by na pozemku mohla vzniknout v rámci relaxační zóny pro veřejnost dětská hřiště, historická vesnička, symbolická krajina, stromořadí, sezónní přírodní divadlo. Počítá se s tím, že zde budou pokračovat také poutě. Mimo jiné je v plánu nakresleno říční rameno, které by propojovalo řeku Úslavu s Berounkou.