Zatím to tak nevypadá, ale zima byla z Plzně vyhnána

foto: V. Čermák

Vyhánění zimy, tradičně organizované Zoologickou a botanickou zahradou Města Plzně a z.s. IRIS se konalo letos už po osmé. Organizátoři se shodli na tom, že návštěvnost tentokrát výrazně poznamenal mráz. I přesto byla paní Zima uložena do rakve a už je zavřena v městské šatlavě.

Maškarní průvod šel od 7. ZŠ v sídlišti Vinice, přes statek Lüftnerka v Zoo Plzeň. Kilometrovku došel až před radnici na náměstí Republiky. Průvod doprovázel povoz s koňmi. Jaromilovi IX. (Tomáš Kozák) a jeho družině se za asistence náměstka primátora města Plzně Pavla Kotase podařilo paní Zimu (skvělá Alena Kozáková)  uložit do rakve a uvěznit v městské šatlavě. Ani letos nechybělo tradiční pojídání koblih a závěrečná zábava v Pivotečce za doprovodu plzeňského folklorního souboru MLS.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.