Zastupitelé rozhodnou o osudu Rondelu. V jeho okolí může vyrůst nová čtvrť

Vizualizace návrhu přestavby křižovatky Rondel.

O budoucí podobě Rondelu budou v pondělí jednat zastupitelé města Plzně. Rozhodovat budou o tom, zda schválí variantu, kterou připravilo město společně s experty na dopravu. Podle ní by měla vzniknout na místě současného obřího kruhového objezdu velká klasická křižovatka řízená světly. Prostor pod ní se zasype a zarovná. V okolí komunikace vznikne plocha pro bytovou výstavbu. V budoucnu by tam mohlo bydlet až 3500 lidí v nových domech.

„Prověřovalo se několik variant, jak by to mohlo vypadat. Vycházeli jsme z toho faktu, že mostní konstrukce Rondelu jsou ve špatném stavu, bude potřeba je řešit. Komunikace je v majetku ŘSD. Nabízela se možnost zachování Rondelu i s nějakou úpravou komunikace do tunelu. Byly tři základní varianty, ani jedna nebyla perspektivní. Začala se proto připravovat varianta klasické křižovatky průsečné. Vše by vedlo na povrchu, tedy auta i tramvaje,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Takto vypadá dopravní simulace v uvedeném území.

Město si nechalo vytvořit pro tuto variantu dopravní simulaci, která ukázala, jak by tam doprava vypadala v jednotlivých hodinách. Teď je tato varianta připravená, aby ji projednalo zastupitelstvo a mohlo se dál pokračovat v přípravě této investice. Podmínkou realizace je existence dokončeného Západního okruhu až ke Globusu. Zároveň musí být hotová i právě zahájená stavba komunikace I/20 v úseku od Fordu Hornát po Jateční ulici.

„Rondel by se měl přestavět v letech 2023 – 2024. Dopravní simulace prokazuje, že dopravní situace se v místě zlepší. Počítá se s tím, že část dopravy se převede na ty dvě nové zmíněné komunikace. Náklady jsou spočítány na 560 milionů. Podílel by se na tom stát i město. Je to investice na dvě stavební sezóny. Po celou dobu musí zůstat zachována tramvajová trať, to území samozřejmě nemůže být bez dopravní obslužnosti. To znamená, že částečná průjezdnost komunikace zůstane zachována,“ uvedl náměstek Šindelář.

Rondel čeká zasypání. Foto: M. Osvaldová

Prostor Rondelu by se celý zasypal a zarovnal. Je to jediná komunikace I. třídy, která je v současné době v záplavovém území. „Rondel nebyl vybudován pro dopravu, která tam dnes je. Je to relikt minulosti ze 70. let, kterým měl mít úplně jinou funkci než plní,“ doplnil technický náměstek primátora.

S variantou, kterou připravilo město k hlasování do zastupitelstva ovšem nesouhlasí Piráti. Předseda jejich zastupitelského klubu Pavel Bosák uvedl, že Piráti odmítají rozsáhlé stavební úpravy oblasti kolem Rondelu. Jsou přesvědčeni o tom, že postačí pouze opravit jeho mostní konstrukci.