Zastupitelé rozhodli: Rondel se zasype, vznikne světelná křižovatka i nová bytová čtvrť

Takto bude vypadat území Rondelu po přestavbě

AKTUALIZOVÁNO: Rondel se už brzy stane minulostí. Zastupitelé města Plzně na svém jednání v pondělí schválili počtem 36 hlasů variantu, podle které vznikne na místě současného obřího kruhového objezdu velká světelná křižovatka. Prostor pod Rondelem se zasype a zarovná. V jeho okolí vznikne plocha pro novou bytovou výstavbu. Proti variantě, kterou připravili dopravní experti a vedle města ji prosazuje i současný vlastník komunikace ŘSD, nebyl nikdo z přítomných zastupitelů. Zdrželo se devět zastupitelů, sedm Pirátů a po jednom z KDU-ČSL a z TOP 09. Samotnému hlasování předcházela bouřlivá, asi dvouhodinová diskuse.

Nejprve se opoziční zastupitelé z KSČM pokusili odložit hlasování, dokud se s vybranou variantou neseznámí veřejnost. „Bylo by to vhodné gesto pro občany, podebatovat si o tom ještě předtím, než se to schválí na zastupitelstvu. Proto by bylo vhodnější přesunout to až na říjen,“ řekl Václav Štekl (KSČM). „Velká část toho rozhodnutí je politická a filozofická. Je to na širší diskusi, jestli si to občané přejí, že se tam to území zastaví,“ konstatoval zastupitel Pavel Bosák (Piráti). Ten se vyslovil pro variantu opravit poškozené mosty na Rondelu a území i celou komunikaci ponechat tak, jak je doposud.

„Nebylo zvykem, aby se u takto odborných témat nejdříve záměr projednával s veřejností. Nejednalo se takto o žádných důležitých komunikacích. Názor veřejnosti nám není lhostejný. Veřejnost bude mít možnost se k tomu vyjádřit. Teď máme variantu podle dopravních expertů nejrozumnější jak se s tím vypořádat. Nejprve se proto seznámí vedení města, jakým způsobem se můžeme ubírat a pak budeme diskutovat s veřejností,“ reagoval na návrh opozice technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Foto: M. Osvaldová

„Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) bylo od začátku u vývoje všech zvažovaných variant, jak upravit Rondel i jeho okolí. Výslednou variantu plně podporujeme. Chceme pokračovat v přípravě realizace této strategicky důležité komunikace. Ty mosty nejsou v ideálním stavu. Jejich oprava není řešení optimálním řešením. Nové mosty by znamenaly zvednout úroveň Rondelu o 50 – 70 cm, což je velký technický problém. Máme propočet, kolik by stále oprava mostů a rekonstrukce komunikace pod Rondelem. Je to 170 až 200 milionů. Tyto peníze jsme schopni investovat do stavby té křižovatky. Chceme se podílet na přípravě i realizaci. K tomu zajistíme i adekvátní prostředky,“ vysvětlil stanovisko majitele komunikace Zdeněk Kuťák, regionální šéf ŘSD.

Na vybranou variantu úrovňové křižovatky, která nahradí současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici si město nechalo vypracovat simulaci zatížení silničního provozu, která počítala jak s poklesem dopravy po zprovoznění dvou částí městského okruhu, tak i s přirozeným nárůstem automobilové dopravy v nejbližších letech. Tato simulace potvrdila, že navržené řešení je kapacitně dostatečné a zajistí plynulý a bezpečný průjezd automobilů i vozů MHD.

„A není ta simulace málo? Nás ta bota ohledně těch mostů úplně netlačí. Chceme teď něco takového budovat? Je teď ten správný čas „houpat lodí?“ Já si myslím že není,“ pokračoval Pavel Bosák. „Spoléháme se na odborníky, já se rozhoduji na základě faktů a odborných analýz. Ano, existují i jiná řešení. Ale my jsme partneři s ŘSD, považuji za férové říci, co město Plzeň chce, jak postupovat. Je třeba si říci na začátku, co v tomto území chceme dělat a to řekneme vlastníkovi mostů a komunikace,“ zmínil náměstek primátora Šindelář.

S vybranou variantou je naopak spokojený zastupitel Petr Suchý (TOP 09). „Přesně takto by mělo město reagovat. To území kolem Rondelu mně teď připadá jako měsíční krajina. Máme teď možnost napravit ty škody, které se na tom území udělaly v minulých letech, zejména za vlády komunistů,“ řekl Suchý. „Chybí nám městský okruh a my se tímto projektem vyrovnáváme i s tím. Nechceme konzervovat historický stav, že komunikace vedou přes město. Je třeba naopak dělat okruhy. Není našim cílem hrnout desítky tisíc aut do města a to je třeba v tom dnešním hlasování zohlednit,“ konstatoval ještě před hlasováním náměstek pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

Vybraná varianta počítá s úrovňovou komunikací se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé z pruhů budou vyhrazeny pouze pro MHD. Tramvajová trať je v návrhu vedená středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy. Dopravu řídí tři světelné křižovatky, které zajistí plynulost dopravy ve všech směrech. Podél komunikace jsou navrženy cyklostezky a chodníky pro pěší, které jsou od silnice i mezi sebou opět odděleny alejemi stromů.

„Zásahy do stávajícího stavu křižovatky bude možné provádět nejdříve v roce 2023, tedy po dokončen západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně odlehčí Zároveň však nelze stavbu zbytečně odkládat vzhledem ke stavu mostů,“ vysvětlil náměstek Šindelář. Protože je nutné realizovat stavbu při zachování tramvajové i automobilové dopravy, lze předpokládat délku trvání stavby dvě až tři stavební sezóny. Realizaci stavby bude tedy možné časově umístit mezi roky 2023 až 2026.

Více informací o vybraném návrhu najdou zájemci na www.ukr.plzen.eu. S navrženým řešením se bude moci veřejnost seznámit na prvním veřejném představení, které se koná ve středu 26. června od 17 hodin ve Sněmovním sále plzeňské radnice, záznam z projednání bude živě přenášen na oficiálních stránkách města.