Zastupitelé řešili další postup v kauze, která přišla město Plzeň na 54 milionů

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

Kauzou Úslavského kanalizačního sběrače, která zatím přišla město Plzeň za vícenáklady na 54 milionů korun se zabývalo z podnětu opozičních Pirátů městské zastupitelstvo. Peníze muselo město zaplatit stavební firmě jako náhradu škody, která společnosti POHL vznikla při stavbě v důsledku špatné projektové dokumentace dodané městem.

Radní ve snaze dokončit stavbu kanalizačního sběrače souhlasili v létě 2015, aby spor o vícenáklady řešil rozhodčí soud. Ten však 7. listopadu 2018 rozhodl, že město musí stavební firmě vyplatit v součtu přes 54 miliónů jako náhradu škody. Kanalizační sběrač měl zhotovitel původně razit mikrotuneláží bez nutnosti výkopu. Během prací však narazil na podstatně tvrdší horninu, než předpokládala projektová dokumentace. Tím došlo ke zničení drahé razící techniky a dalším vícenákladům.

Podle Pirátů je nutné zjistit, kdo za nastalou situaci nese zodpovědnost a vyvodit z toho důsledky „Je jasné, že někdo udělal chybu. Není možné, aby město spláchlo celou záležitost rozpočtovým opatřením a informativní zprávou,“ říká Pavel Bosák, předseda zastupitelského klubu Pirátů. „Město musí prověřit, jakou zodpovědnost nese projektant a zda je možné po něm požadovat náhradu,” konstatoval další pirátský zastupitel Pavel Šrámek..

„Když se vyskytl ten problém, nechali jsme si zpracovat znalecký posudek, který měl určit, kdo je odpovědný za škodu která vznikla. Nikdo nezpochybnil to, že firmě vznikla škoda na jejím zařízení. Posudek řekl, že jde z části o odpovědnost projektanta a z části jeho firmy, která prováděla projektovou dokumentaci. Naopak posudek potvrdil, že zaměstnanci města nemohli odhalit, že projektová dokumentace je chybná,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

„Smyslem rozhodčího řízení bylo vyřešit ty věci co nejrychleji. Měli jsme možnost odmítnout požadavek vyřešit spor rychle, ale na druhé straně mít rozestavěnou a nedokončenou stavbu. Rozhodli jsme se vyřešit to takto rychle. Rada města nejednala nad rámec kompetencí jí svěřených,“ vysvětlil náměstek Šindelář.

Zastupitelé se následně dohodli na tom, jak bude město dál v celé kauze postupovat. Do tří měsíců si nechá zpracovat právní stanovisko, které posoudí, zda může město uplatňovat škodu dále po projekční kanceláři, či nikoliv. „A Pokud ano, tak chceme vědět, jaká jsou rizika a jaká je tady pravděpodobnost úspěchu pro město,“ doplnil náměstek Pavel Šindelář.