Zastupitele Plzně čeká první velká bitva, budou jednat o rozpočtu na příští rok

Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Rada města Plzně odsouhlasila návrh rozpočtu města Plzně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 – 2022. V příštím roce počítá Plzeň s příjmy ve výši 6,978 miliardy korun, naopak výdaje by měly přesáhnout osm miliard. Zastupitelstvo města Plzně se bude rozpočtem zabývat na svém zasedání ve čtvrtek 13. prosince.

Letos se očekávají příjmy 6,25 miliardy korun, výdaje 5,76 miliardy korun. Loni to bylo na straně příjmů 6,22 miliardy a na straně výdajů 5,08 miliardy korun. S přebytkem ve výši 201 milionů hospodařilo město v roce 2016.

Rozpočet města je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu města je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.