Zastupitelé diskutovali o petici požadující řešení bezpečnostní situace v Plzni

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

O petici nazvané Za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace ve městě Plzeň, která vznikla už začátkem listopadu a mezi občany si získala velký ohlas se mluvilo na čtvrtečním jednání Zastupitelstva města Plzně. Opoziční Piráti vyzvali vedení města, aby se k petici vyjádřilo. Radní pro oblast bezpečnosti a bývalý primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) uvedl, že některé návrhy řešení nastíněné v petici už město realizuje, některá další opatření ale označil za nereálná. Petici do dnešního dne podepsalo 2518 osob.

„Jsem plně k dispozici popovídat si na téma bezpečnosti ve městě nejen s autorem petice, ale i s každým, kdo o to bude stát. Podrobnou analýzu trestných činů, po které autor petice volá, už máme zpracovanou od policie za období 2017 a 2018. Bezpečnost se podle statistiky nezvyšuje, naopak výrazně poklesl například počet spáchaných vražd. Větší spolupráci s Policií ČR už řešíme,“ uvedl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Signatáři petice dále požadují zvýšení a zefektivnění frekvence kontrol pracovních agentur, jakož i pracovníků, které zaměstnávají. „To ze strany města nelze. Kontrolovat ubytovny může jako jediná cizinecká policie. Samo město k tomu nemá kompetence,“ uvedl Zrzavecký. Zdůraznil, že v Plzni nejsou žádné nelegální ubytovny. „Ubytovny nahrazují soukromé byty, které lidé pronajímají cizincům. To je problém, který ale město také nemůže řešit,“ dodal radní pro bezpečnost.

„Hodně pocitů se váže k množství agenturních pracovníků v našem městě. Je třeba lidem nabídnout nějakou koncepci toho, jak můžeme v této problematice postupovat, jestli jsme už vyčerpali všechny možnosti a co lze ještě dělat. Máme zmapovanou situaci kolem všech těch ubytoven? Tam je třeba začít,“ uvedl Pavel Bosák (Piráti).

„Lidé mají obavy a mohou se cítit méně bezpečně i když statistika mluví jinak. Vyzývám k uspořádání konference o nástrojích které město má k oblasti bezpečnosti,“ konstatoval zastupitel Václav Štekl (KSČM). Radní Zrzavecký slíbil uspořádat začátkem příštího roku konferenci na zmíněné téma.