Západočeská univerzita v Plzni mění část svého vedení

ZČU na Borech. Foto: M. Osvaldová

K několika změnám dochází ve vedení Západočeské univerzity. Funkci prorektora pro studijní a pedagogickou činnost od ledna vykonává Blanka Šedivá. Zcela nově bude zřízen post prorektorky pro internacionalizaci. Ke změně dochází i v obsazení místa kvestora.

Prorektorkou pro studijní a pedagogickou činnost je od začátku ledna Blanka Šedivá. Na ZČU působí jako akademický a výzkumný pracovník od roku 1997, nejprve na katedře statistiky a operačního výzkumu Fakulty ekonomické, od roku 2001 na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd. Hlavním cílem prorektorky Blanky Šedivé pro následující období je získání institucionální akreditace pro ZČU, na čemž společně s ní nadále spolupracuje i její předchůdce Ladislav Čepička.

S cílem posílit postavení Západočeské univerzity na mezinárodním poli a vytvořit k tomu příznivé univerzitní prostředí, bude na ZČU zřízena pozice prorektorky pro internacionalizaci. Vykonávat ji bude Dita Hommerová, která do této funkce nastoupí 1. března.

Po čtyřech letech na vlastní žádost odchází z pozice kvestora ZČU Petr Beneš. Na jeho místo nastoupí od 1. února Marta Kollerová, dosavadní vedoucí kanceláře rektora, která ve výběrovém řízení obstála nejlépe ze tří přihlášených uchazečů. Marta Kollerová vystudovala Fakultu filozofickou ZČU, v letech 20012007 působila na fakultě jako tajemnice, v letech 20072008 pracovala na rektorátu jako vedoucí odboru pro vědu a výzkum. V roce 2012 se vrátila na Fakultu filozofickou, kde zastávala funkci tajemnice katedry politologie. Během své pracovní kariéry působila Marta Kollerová jako projektová manažerka řady projektů ZČU, základních škol a firem. Vedoucí kanceláře rektora byla od roku 2016.