Západočeská univerzita otevře poradnu pro arabské studenty

ilustrační foto

Na Západočeské univerzitě bude od nového akademického roku coby součást Informačního a poradenského centra fungovat poradna pro arabské studenty. V současnosti jich je kolem šedesáti a mnozí alespoň při začátku studia narážejí na problémy, které s sebou nese hlavně jazyková bariéra.

Poradna se usídlí v Kulturce v Sedláčkově ulici. Podle Terezy Sváškové z Informačního a poradenského centra bude fungovat dvakrát týdně. „Počet arabských studentů na ZČU v posledních zhruba pěti letech hodně vzrostl a očekáváme, že studentů bude i nadále přibývat. Nabídka stipendií pro ně se totiž stále rozšiřuje. Přijíždějí k nám, dá se říct, z válečných zón, nejvíce ze Sýrie, Jemenu a několik z Palestiny, a to jsou oblasti se špatnou sociální situací. Tamní vlády se proto snaží studenty podpořit, aby vystudovali v zahraničí a vrátili se zpět do země jako absolventi, kteří něco umí a mohou pomoci,“ říká Tereza Svášková.

Arabové si nejčastěji vybírají technické obory. „Studují především na Fakultě elektrotechnické a Fakultě aplikovaných věd. Mezi ty, jimž má naše poradna pomáhat, ale počítáme jen studenty, kteří jsou v České republice opravdu noví a nestudovali tu například na střední škole. Takoví tady sice také jsou, ale s asimilací nemají takové problémy, protože ovládají jazyk, což je nejdůležitější,“ uvádí Tereza Svášková.

Jazyková bariéra je problém číslo jedna. Studenti sice mají možnost v rámci stipendia absolvovat intenzivní několikaměsíční jazykový kurz češtiny, ale po nástupu na školu i tak mívají problém vést konverzaci, natož se učit. Univerzitní poradna jim bude proto zprostředkovávat i další kurzy češtiny.

Začleňování studentů do nového prostředí je podle Terezy Sváškové druhý problém. „Je to dáno i tím, že u nás chtě nechtě zažijí kulturní šok. Záleží vždy na tom, odkud jsou. Pokud pocházejí třeba z Jemenu, bude šok větší, než kdyby byli z Libanonu, kde je režim uvolněnější. Studenti tam mají možnost bohaté společenského života, mohou zajít stejně jako u nás na pivo… Ale ti z tradičnějších arabských zemí mohou mít problém s tím, že mají najednou hodně svobody a málo pravidel,“ popisuje a dodává, že Arabové také rádi tvoří skupiny a uzavírají se do komunity: „Pokud hned na začátku dostanou nějaké rady a doporučení a budou vědět, že se na nás mohou během studií obrátit, nemusí se tak uzavírat a cítit se pak ztracení.“

Během loňského akademického roku se na Informační a poradenské centrum obrátil arabský student, který potřeboval pomoci s ubytovacím stipendiem a zdravotním pojištěním. I takové věci bude teď poradna řešit. V zájmu co nejjednodušší komunikace se v ní studenti domluví svojí mateřštinou.