Západočeská univerzita nabídne víc možností pro současné i budoucí pedagogy

ilustrační foto

Více než čtyřicet nově akreditovaných kurzů a programů celoživotního vzdělávání rozšíří od nastávajícího akademického roku nabídku Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Pedagogům i neučitelské veřejnosti poskytnou nové vzdělávací aktivity více příležitostí rozšířit si či získat kvalifikaci. Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství a ke studiu pedagogiky přijímá fakulta v srpnu, sdělila mluvčí univerzity Šárka Stará.

„Na začátku prázdnin jsme získali akreditaci pro 44 kurzů a programů celoživotního vzdělávání. Část z nich je určena k získání či rozšíření kvalifikace, část je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků,“ upřesnil děkan fakulty Pavel Mentlík. Kompletní nabídka fakulty tak nyní zahrnuje na 200 vzdělávacích aktivit – kurzů, tedy převážně jednorázových akcí, a programů, jejichž studium trvá několik semestrů a je zakončeno závěrečnou zkouškou.

K novinkám v portfoliu workshopů a kurzů celoživotního vzdělávání patří například Burza nápadů do výuky zeměpisu, Vybrané kapitoly z anglické gramatiky, Hra na kytaru, Pohybová gramotnost předškoláků nebo Animujeme s mobilním telefonem ve výtvarné výchově.

Díky nově akreditovaným programům budou moci pedagogové získat nebo si rozšířit kvalifikaci v oborech biologie, chemie, fyzika, němčina a ruština. Nadále jsou v nabídce i programy zaměřené na češtinu, angličtinu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku a psychologii.

ČTK