Západočeská univerzita má tři nové profesory

Václava Lašová. Foto: ZČU

Mezi šedesáti novými profesory, kteří převzali v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekrety, byli i tři pedagogové Západočeské univerzity (ZČU). Na plzeňské univerzitě tak nyní působí 96 akademiků s hodností profesora.

Emil Vacík.

Jednou z devíti žen, které získaly nejvyšší akademickou hodnost, je vedoucí katedry konstruování strojů Fakulty strojní ZČU Václava Lašová. Na fakultě působí od roku 2000. V současné době rozvíjí aktivity i v Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru Fakulty strojní.  Profesorkou byla jmenována na návrh Vědecké rady ZČU, a to pro obor Strojní inženýrství.

Proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty ekonomické ZČU Emil Vacík byl

Samuel Vokurka.

jmenován na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze pro obor Podniková ekonomika a management.

Třetím jmenovaným profesorem je Samuel Vokurka, který byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Vnitřní nemoci. Samuel Vokurka působí na katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, dále na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy a jeho pracovištěm je rovněž Fakultní nemocnice Plzeň, kde je momentálně lékařem na lůžkovém oddělení ORAD – Onkologické a radioterapeutické kliniky.