Západočeská galerie v Plzni připravila další výstavu k letošním osmičkovým výročím

Jindřich Duchoslav Krajíček, Magna est vis Humanitatis, 1917

Vznik Československa představoval pro regionální umělecký život silný podnět. V Plzni, významném průmyslovém městě, které však bylo umělecky prostředím opožděným a provinciálním, vzniká řada výtvarných spolků, které měly napomoci, aby se místní výtvarné umění, jeho autoři a publikum stali rovnocennou složkou moderní kultury samostatné republiky.

V první části výstavy je ukázáno, jak se v díle plzeňských umělců projevila přímá zkušenost první světové války. Autenticky ji odráží dokumenty z ruky předních plzeňských umělců meziválečné doby, kteří strávili několik let na frontě: ilustrovaný válečný deník Bohumila Krse a ilustrované autorské knihy Josefa Hodka. V plzeňském prostředí vznikla i díla, která na válku reagovala alegorií, např. rozměrný obraz Triumfátor Josefa Mandla, představitele novoromantického symbolismu.

V dalších částech výstavy se mohou návštěvníci seznámit s pracemi významných plzeňských umělců (Josef Skupa, František Pořický aj.) i s kulturní atmosférou plzeňského meziválečného života, k níž patřil důraz na pedagogiku a tvůrčí možnosti jedince, knižní kulturu i erotické radosti. Vystaveny jsou zde mj. tři erotické zpěvníky, které vydal Josef Hodek a jejichž vtipné a peprné texty, sesbírané na venkově v okolí Plzně, doprovodil výmluvnými kresbami. Výstava, kterou připravil PETR JINDRA, potrvá do 4. listopadu.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorem výstavy Petrem Jindrou: 18. 9., 4. 10. a 31. 10. vždy v 17 hodin

Přednáška Individualita jako zdroj. Étos československé samostatnosti z historické regionální perspektivy

23. 10. v 17 hodin, přednáší Petr Jindra

Dětská dílna O tajemství deníku malíře Josefa Hodka a životě v první republice

10. 10. v 16–18 hodin, pro děti od 7 do 15 let, rezervace na rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.