Západočeská galerie v Plzni připomene 50. výročí okupace

Jozef_Jankovič: Ruce, 1968

Západočeská galerie v Plzni se připojí k připomínce okupace 21. srpna v 17 hodin komentovanou prohlídkou výstavy Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu. Představuje umělecká díla a realizace vzniklé jako bezprostřední reakce na násilné potlačení pražského jara vojsky Varšavské smlouvy a na následné období, jímž zmítaly jak snahy udržet otevřenou občanskou společnost, tak vést ji k opětné podřízenosti komunistické straně a Sovětskému svazu. Umělecká díla, která poznamenala invaze i smrt Jana Palacha a Jana Zajíce a nastupující normalizace, jsou zároveň vrcholnými díly sumarizujícími všechnu intenzitu umění šedesátých let i jedinečným svědectvím pohnuté doby. Výstavou provede její autorka Helena Musilová.

Na komentovanou prohlídku naváže v Masných krámech od 18 hodin promítání dobových filmových materiálů, které vznikly v prvních dnech okupace v Plzni a na Klatovsku; úvodním komentářem je doprovodí Michal Šašek. Od 19 hodin se pak koná pietní happening k uctění 137 obětí sovětské okupace v režii Jaroslava Bárty, nakladatele a bývalého vedoucího katedry fotografie na FAMU.

„Navzdory spontánnímu nenásilnému odporu přinesla okupace mnoho nevinných obětí. Bylo zabito nebo na následky zranění zemřelo 137 československých občanů, jejichž jména dodnes nebyla dostatečně připomínána. Za aktivní účasti návštěvníků, formou pokojného happeningu a instalací před Masnými krámy chci připomenout všechny ty, kteří se stali oběťmi sovětské zvůle. Každý může uctít památku obětí napsáním jednoho jména na dlažbu před galerií a položit zapálenou svíčku. Cedulky se jmény a osudy všech obětí, potřeby na psaní i svíčky budou přichystány,“ dodal Jaroslav Bárta.

Po celý den je vstup na aktuální výstavy i všechny doprovodné akce zdarma. O dva dny později, 23. srpna od 17 hodin, proběhne v Masných krámech beseda s pamětníky srpnových událostí 1968 za účasti Stanislava Bukovského, Milana Skočovského, Jiřího Plzáka a dalších.